Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Ny publikasjon

Båtstrand i Party Politics

Sondre Båtstrand foreslår en ny tilnærming til kategorisering av politikk i sin artikkel «Giving content to new politics», som kommer på trykk i Party Politics.

Hovedinnhold

Siden 70-tallet har statsvitere snakket om en «ny politikk» (New Politics), med vektlegging av verdier som individets frihet, sosial likhet og livskvalitet. Dette skiller seg fra «gammel politikk» (Old Politics), hvor økonomisk vekst, sikkerhet og tradisjoner er sentrale verdier. Båtstrand hevder i artikkelen (lenke her) at empiriske eksempler har blitt viet for lite oppmerksomhet, og det er dessuten uklart hvordan den nye politikken skiller seg fra den gamle med tanke politisk virkemiddelbruk, som for eksempel skattlegging.

 

Båtstrands artikkel er primært teoretisk, men det argumenteres også for at den finner empirisk bevis som kan tyde på at ny politikk er et supplement til den gamle. Den støtter dermed ikke oppfatningen av at den nye politikken har skiftet ut den gamle, eller at den nye politikken er absorbert av gammel politikk.