Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Nyhet fra forskning.no

Splitter og samler USA

Religiøse forhold har medvirket til dyp politisk splittelse i USA, samtidig som det amerikanske samfunnet preges av en bemerkelsesverdig religiøs toleranse. Dette paradokset sto i sentrum for årets Rokkanforelesning levert av en meget opplagt Robert D. Putnam.

Hovedinnhold