Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

FNs bruk av private militær- og sikkerhetsselskaper under lupen

I en ny rapport setter Åse Gilje Østensen ved Institutt for sammenliknende politikk søkelys på FNs bruk av private militær- og sikkerhetsselskaper. Disse kontroversielle selskapene benyttes i økende grad av FN, men uten at verdensorganisasjonen har utarbeidet etiske standarder, retningslinjer og ansvarlighetsregler for bruk av slike tjenester.

Hovedinnhold

Rapporten UN Use of Private Military and Security Companies: Practices and Policies er skrevet for sveitsiske Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) i Genève. I rapporten belyses FNs bruk av tjenester fra private militær- og sikkerhetsselskaper i sin humanitære og fredsbevarende innsats og i utviklingsarbeid. Rapporten dokumenterer hvordan deler av FN-apparatet og FNs medlemsorganisasjoner jevnlig kjøper ulike typer sikkerhetstjenester og logistikk- og støttetjenester av private militær- og sikkerhetsselskap.

Denne praksisen er lite diskutert og følger ikke av en enhetlig politikk. Rapporten tar for seg noen av de ulike holdningene og praktiske tilnærmingene som lever side om side i FN-systemet. Østensen identifiserer videre behovet for en mer aktiv tilnærming til bruk av slike tjenester og en mer åpen og veloverveid politikk på området, slik at FN kan oppnå en mer ansvarlig praksis. Slik vil FN også kunne være med å sette kvalitetsmessige og etiske krav til bransjen samt å redusere problemer knyttet til manglende juridisk ansvarlighet som ofte følger private militær- og sikkerhetsselskaper.

Åse Gilje Østensen er stipendiat ved Institutt for sammenlignende politikk.


Rapporten


Åse Gilje Østensen: UN Use of Private Military and Security Companies: Practices and Policies, Genève: DECAF, 2011.  ISBN: 978‐92‐9222‐181‐2.
Les rapporten her.