Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Korleis bygga gode forskingsmiljø?

Generøsitet, tydelige ambisjonar, entusiasme, samarbeid og langsiktighet er sentrale stikkord i byggingen av gode forskningsmiljø seier Professor Lise Rakner og Professor Bertil Tungodden.

Hovedinnhold

Lise Rakner er første kvinnelege instituttleiar ved tradisjonelt mannsdominerte "sampol," og i augneblinken den einaste kvinnelege instituttleiaren ved Det samfunnsvitskaplege fakultetet.

Ho tok utgangspunkt i spørsmålet om korleis ein kan skapa forskingsmiljø der unge forskarar, og særleg kvinner, kan veksa og nå kvalifikasjonsnivå for faste stillingar.

Les mer om saka i Paraplyen.