Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Sampolkino 7 oktober: "Hot Coffee"

Fredag 07.10 er det Sampolkino igjen, og denne gangen har vi gleden av å vise en fersk godbit fra programmet til den forestående Bergen internasjonale filmfestival. Filmen heter "Hot Coffee". Tilbudet er gratis og åpent for alle studenter og ansatte knyttet til sampol. Umiddelbart etter filmen blir det en uformell sosial samling på Kafe Kippers for de som ønsker det.

Hovedinnhold

Amerikaneres trang til å gå rettens vei og søke økonomisk erstatning for mer eller mindre selvforskylte ulykker har blitt latterliggjort på begge sider av Atlanteren i årevis, og parodiert i TV-serier som Seinfeld og Simpsons. HOT COFFEE argumenterer for at selve forestillingen om grådige amerikanere som utnytter et defekt rettssystem til egen vinning er et resultat av et velsmurt PR-apparat, finansiert av mektige forretningsinteresser. Gjennom kampanjestøtte til politikere og dommere, fiktive grasrotorsganisasjoner, reklamekampanjer og fabrikkerte historier, har amerikanske næringslivsorganisasjoner kjempet for å begrense vanlige amerikaneres rett til å gå

til erstatningssøksmål.

 

Regissør Susan Saladoff har arbeidet som advokat i erstatningssaker i 25 år. Med sin første film leverer hun en tydelig og vellaget advarsel mot det hun anser som en gradvis undergraving av amerikaneres politiske rettigheter og rettsystemets uavhengighet.

 

The belief that the American legal system is defect and flooded with unfounded but often successful lawsuits is widespread. In HOT COFFEE, director Susan Saladoff sets out to show that this belief in large part is a myth fabricated by big business in an attempt to curtail the political rights of Americans and limit the scope of the civil law system. HOT COFFEE is a forceful and well-made warning about the development of the US legal system.