Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Korrupsjon på svensk

Forestillingen om at det ikke finnes korrupsjon i Sverige er farlig. Korrupsjonsproblemet må tas på største alvor, også i land som Sverige, som ofte feilaktig beskrives som korrupsjonsfrie. Det skriver Jonas Linde ved Institutt for sammenliknende politikk sammen med Gissur Ó Erlingsson, Bo Rothstein og Henrik Ekengren Oscarsson i et debattinnlegg i Dagens Nyheter, Sveriges største dagsavis.

Hovedinnhold

Les innlegget her: ”Svensk korruption mer än bara repor i fasaden”, Dagens Nyheter, 11. oktober 2011.

Debattartikkelen er et innlegg i en større svensk debatt om forekomsten og utbredelsen av korrupsjon i offentlig virksomhet. I artikkelen argumenterer forfatterne mot argumentet om at korrupsjon ikke utgjør noe stort problem i Sverige og derfor heller ikke er et viktig spørsmål for forskning og medier, slik det ble hevdet i en tidligere debattartikkel. Linde og hans medforfattere mener denne oppfatningen er farlig og at korrupsjonsproblematikken bør få større oppmerksomhet i den offentlige debatten, samt at en diskusjon om problemet må kunne føres på en saklig måte og uten overdreven alarmisme eller skylapper.

Jonas Linde er førsteamanuensis ved Institutt for sammenliknende politikk. Han arbeider med demokratisering og spørsmål knyttet til systemstøtte, politisk kultur og korrupsjon. Linde har medvirket til flere forskningsarbeider og debattinnlegg om korrupsjonsproblematikken i Sverige, Norden og i nye demokratier, blant annet:

  • Linde, Jonas (2011), “Why Feed the Hand that Bites You? Perceptions of Quality Procedural Fairness and System Support in Post-Communist Democracies”, European Journal of Political Research, forthcoming, available for early view online. Les artikkelen her.
  • Erlingsson Ó, Gissur & Jonas Linde (2011), ”Korruption i Sverige”, i Karlsson, Martin et al., red, Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling. Örebro: Örebro universitet. Les kapittelet her.
  • Linde, Jonas & Gissur Ó Erlingsson (2011), “The Effect of Public Perceptions of Corruption and System Support: The Case of Sweden”, QoG Working Paper Series 2011:3. Gothenburg: The Quality of Government Institute. Les rapporten her.
  • “Skadlig bild av korruption”, Aktuella frågor, Sydsvenska dagbladet, 30. oktober 2010 (sammen med Gissur Ó Erlingsson). Les avisartikkelen her.