Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Semesterstart på sam.pol

Høstsemesteret ved Universitetet i Bergen begynner 10 august, og institutt for sammenliknende politikk har orienteringsmøter i uke 33.

Hovedinnhold

Bachelorgrad og årsstudium
Orienteringsmøtet for nye studenter på års- og bachelorstudiet finner sted tirsdag 11. august kl. 15.15 i store auditorium i SV - bygget (Fosswinckels gate 6)

Første forelesning:
SAMPOL 100 torsdag 13. aug kl. 12:15 - 14:00, SV - bygget, stort auditorium
SAMPOL 113 tirsdag 18. aug kl. 10:15 - 12:00, Sydneshaugen skole, auditorium L
SAMPOL 120 Tuesday 25. Aug at 08:15 – 10:00, SV – bygget, lite auditorium (Fosswinckels gate 6)
SAMPOL 115 torsdag 20. aug kl. 08:15 - 10:00, SV - bygget, stort auditorium 
SAMPOL 212 Tuesday 25. Aug at 12:15 - 14:00, Stein Rokkans hus, studio A
SAMPOL 250 onsdag 19. aug kl. 12:15 - 14:00, SV - bygget, lite auditorium

 

Mastergrad
Orienteringsmøtet for nye mastergradsstudenter finner sted onsdag 12. august kl. 11.15 i lille auditorium i SV - bygget

Første forelesning:
SAMPOL 304 fredag 28. aug kl. 10:15 - 12:00, Christies gt 17, seminarrom 17.112
SAMPOL 305 tirsdag 18. aug kl. 10:15 - 12:00, SV - bygget, seminarrom 213