Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
News

Nedtur for norsk velferd?

Er den norske velferdsstaten på vei mot krise? Professor Stein Kuhnle og Tord Skogedal Lindén har skrevet i Aftenposten, og de er ikke blant de største pessimistene.

Bilde fra et sykehus hvor to ansatte haster forbi to sengeliggende korridorpasienter

Hovedinnhold

Flere har varslet dårlige tider for den norske økonomien og for den norske velferdsstaten. Aftenposten skrev om «Opptur for resten av Norden - nedtur i Norge» 4. desember. Bakgrunnen var Nordeas analyse om redusert privat forbruk og usikkerhet i boligmarkedet. Blant andre pessimister finner en Jon Hustad, som tidligere i år ga ut boken «Farvel Norge – velferdsstatens fremtidige kollaps».

 

Stein Kuhnle, Professor ved Institutt for sammenliknende politikk, og Tord Skogedal Lindén, forskningsleder ved Uni Rokkansenteret, er gjesteredaktører for Tidsskrift for velferdsforskning sitt temanummer «Finanskrisen og de europeiske velferdsstatene». Basert på dette temanummeret har de skrevet et innlegg i Aftenposten, hvor de drøfter den norske velferdsstatens framtid. De mener den norske velferdsmodellen står overfor store utfordringer og avgjørelser, men at det neppe vil være snakk om noen kollaps, og at  reformer og justeringer er mer trolige utfall. Det at Norge har lite fattigdom, små sosiale forskjeller, lav arbeidsledighet, høy tillit og ansvarlige, kompromissvillige politiske partier gir grunn til optimisme for framtiden til den norske velferdsstaten.