Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
UKRAINA-KRISEN

Kina i skvis mellom Ukraina og Russland

Kina, Japan og India trår varsomt i Ukraina-konflikten og forsøker å balansere egne prinsipper med vennskapet til Russland, skriver Kina-ekspert og stipendiat Hans Jørgen Gåsemyr ved Institutt for sammenliknende politikk i en kronikk i Aftenposten.

Hovedinnhold

Forsiktige stormakter

Mens internasjonale medier melder at Kina støtter Russland i den tilspissede konflikten på Krim, er realiteten at kinesiske ledere har vært meget knappe og forsiktige i sine uttalelser.

Gåsemyr viser til at det ‘Kina har uttalt er at de respekterer Ukrainas «uavhengighet, suverenitet og territorielle integritet», men at de også «forstår den komplekse situasjonen» og «de historiske fakta» som ligger bak dagens krise’. Han legger til at Japan og India har vært omtrent like vage.

 

Kryssende interesser

Årsaken til at de tre asiatiske stormaktene opptrer forsiktig, er at de har mange hensyn å balansere. Kina er prinsipiell motstander av ekstern inngripen i et lands indre anliggender. På den andre siden har Kina funnet en partner i Russland mot USA og EU i flere viktige spørsmål.

Japan er avhengig av russisk olje og gass, men er som G7/8-land også avhengig av et godt forhold til USA og EU. Og India er opptatt av å bevare sitt historisk sett tette forhold til Russland, skriver Gåsemyr.

 

Flere utfordringer i vente

Når det gjelder det internasjonale samfunnets håndtering av situasjonen fremover i Ukraina, er den voksende stormakten Kina imidlertid det asiatiske landet analytikere og observatører følger tettest. Gåsemyr viser til at ‘Kina nøler fortsatt med å ta mer ansvar og er på mange måter dårlig forberedt på en mer framskutt rolle internasjonalt. Tilfellet Ukraina tydeliggjør nok en gang for kinesiske ledere at utenrikspolitikk lages hver dag og i praksis ikke kan låses til bastante prinsipper’.

 

Les hele kronikken her: http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Ukraina-sett-fra-Asia-7493160.html

 

Merk: kronikken er skrevet før EU innførte sanksjoner mot Russland.