Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Ny publikasjon

Demokratiseringsprocesser- Nya perspektiv og nye utmaningar

Professor Jonas Linde ved instituttet er en av tre forfattere bak boken "Demokratiseringsprocesser- Nya perspektiv og nye utmaningar" som nå er nyrevidert.

Hovedinnhold

Hvorfor utvikler noen land seg til velfungerende demokratier mens andre ikke gjør det ? Er det økonomisk utvikling, et sett av institusjoner, demokratisk kultur, internasjonale forhold eller samarbeidende politiske eliter som bestemmer ? Kan alle land i verden til å bli demokratier, eller er noen stater dømt til å alltid bli styrt av autoritære regimer?

I det nye opplaget presertneres og granskes de viktigste teoriene og empiriske bidragene innen forskning på demokratisering. Forfatterne introduserer sentrale begrep som demokrati, modernisering, transesjon, konsollidering og diffusjon. Videre belyses utviklingen av demokratiforskningen fra den etterkrigstiden og frem til idag. 

Foruten institutters egen Jonas Linde, har forfattere for boken vært Joakim Ekman og Thomas Sedelius. Boken er utgitt på forelaget Studentlitteratur.