Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
SEMESTERSTART

Nye SAMPOL-studenter tatt imot på instituttet

Ferske SAMPOL-studenter og studenter fra Europastudium ble fredag 15. august ønsket velkommen av instituttledelsen i Christies gate 15, med presentasjon av både faget og forelesere.

St
De nye SAMPOL-studentene tas imot av instituttstyrer Gunnar Grendstad.
Foto/ill.:
Hilmar L. Mjelde

Hovedinnhold

182 nye SAMPOL-studenter

140 studenter begynner på bachelorprogrammet i sammenliknende politikk denne høsten, mens 42 starter på årsstudium i sammenliknende politikk. Institutt for sammenliknende politikk inviterte disse til et uformelt oppstartmøte fredag 15. august. De mange oppmøtte fikk en presentasjon av faget, instituttet og foreleserne de møter denne høsten av instituttstyrer Gunnar Grendstad.

 

En av studentene er Martin Eriksen fra Førde, som skal begynne på bachelorgraden i sammenliknende politikk. Hans generelle interesse for politikk, og spesielt thailandsk politikk, var bakgrunnen for at han valgte SAMPOL.  

- Jeg vil gjerne jobbe innenfor utenrikstjenesten i fremtiden, og tror SAMPOL gir meg et godt utgangspunkt for å få en internasjonal jobb, sier Eriksen. Han legger til at han forventer seg et travelt semester, og ser spesielt frem til å skrive oppgaver i sammenliknende politikk.

 

Mange nye studenter på Europastudium

Viseinstituttstyrer Jan Oskar Engene tok imot studentene på Europastudium. 38 studenter tar fatt på faget i høst, en klar økning fra tidligere år. Bjørn Herland fra Osterøy er èn av dem, og den spente situasjonen i deler av Europa har skjerpet hans interesse for kontinentet.  

- Europastudier er veldig relevant nå. Det blir spennende å se om uroen i Europa går over eller baller på seg, sier Eriksen, som også er motivert for en karriere i diplomatiet, hvis ikke han begynner som lærer.

 

178 nye «statssjefer»

Som et middel for å pirre studentenes interesse for faget får bachelorstudentene også tildelt et land som de skal bli eksperter på gjennom studiene. Dette uforpliktende men spennende nye initiativet skal gi studentene eierskap til faget, samt et empirisk tilfelle som de kan anvende teorier og begreper fra faget på. Hver student blir dermed «statssjef» i et land, og skal kunne supplere medstudenter, forelesere og seminarledere med spesialkunnskap underveis i studiene.