Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
NY ANSATT

Teije Hidde Donker ny post-doc ved SAMPOL

Mobilisert islam og forholdet mellom stat og sivilsamfunn i land hvor muslimer er i flertall er forskningsinteressene til nederlandske Teije Hidde Donker.

TD
Teije Hidde Donker
Foto/ill.:
Hilmar L. Mjelde

Hovedinnhold

Donker startet i høst sitt treårige post-doc-engasjement ved Institutt for sammenliknende politikk. Han kommer opprinnelig fra Zwijndrecht i nærheten av Rotterdam (Nederland), og er utdannet politisk sosiolog med mastergrad fra Universitetet i Amsterdam og doktorgrad fra European University Institute i Firenze.  

Donker forsker på mobilisert islam og forholdet mellom stat og sivilsamfunn i land hvor muslimer er i flertall, med særlig fokus på Nord-Syria, Tunisia og Tyrkia. Han studerer spesifikt hva de politiske konsekvensene av mobilisert islam er gjennom komparative studier av disse bevegelsene i Nord-Syria, Tunisia og Tyrkia. Kort sagt gir Donker en tilstandsrapport på mobilisert islam per i dag og analyserer dens politiske implikasjoner.

Han har tidligere undervist ved Boğaziçi (Bosporus) University i Istanbul, og vært gjesteforsker ved Princeton University (USA) samt midlertidig engasjert ved The Conflict Research Unit ved The Netherlands Institute of International Relations (Clingendael). Han er for tiden også tilknyttet Institute Français des Etudes Anatoliennes (IFEA) i Istanbul mens han gjør feltarbeid i Tyrkia.