Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
NY ARTIKKEL

Utfordrende å koble bistand og humanitær assistanse til fredsforhandlinger

Postdoktor Gyda Marås Sindre undersøker i en ny artikkel erfaringene med å koble bistand og humanitær assistanse til fredsforhandlinger i Aceh og på Sri Lanka. Hovedfunnet er at slik kobling kan ha flere positive effekter, men også ta fokuset bort fra konfliktens kjerne.

S
Illustrasjonsbilde: Sri Lankas flagg.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Konfliktene i Aceh og på Sri Lanka

I artikkelen ‘Rebels and aid in the context of peacebuilding and humanitarian disaster: A comparison of the Free Aceh Movement (GAM) and the Tamil Tigers (LTTE)’, publisert i Forum for Development Studies (41/1. s. 1-21), undersøker postdoktor Gyda Marås Sindre ved Institutt for sammenliknende politikk erfaringene med å koble bistand og humanitær assistanse til fredsforhandlinger i Aceh og på Sri Lanka. I begge tilfellene var bakgrunnen for forhandlingene blodige konflikter mellom statlige myndigheter og geriljabevegelser, hhv. Free Aceh Movement (GAM) i Aceh og Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) på Sri Lanka.

 

Positive og negative effekter

Sindre finner at opprørsgruppene brukte forhandlinger i internasjonal regi til å øke sin kontroll over administrasjonen av bistand. Opprørsgruppene forsøkte med dette å styrke sin politiske stilling. 

Totalt sett konkluderer Sindre med at kobling av bistand og humanitær assistanse til fredsforhandlinger kan ha både positive og negative effekter. På den ene siden kan den bidra til at nødhjelp når lettere frem og, i GAMs tilfelle, til at en geriljabevegelse omdanner seg til et politisk parti. På den annen side kan slik kobling også ta fokuset bort fra konfliktens sentrale stridsspørsmål.