Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
FORSKNING

Ny publikasjon: spredning av makt og myndighet vekk fra europeiske stater

Michaël Tatham og kolleger diskuterer hvordan makt og myndighet har blitt spredt fra europeiske stater og ut til et bredt spekter av aktører i nyere tid, i en spesialutgave av Journal of European Public Policy. Tatham og co. identifiserer både utfordringer knyttet til denne utviklingen og hvordan statene har reagert.

Forside European Public Policy Journal

Hovedinnhold

Spredning av makt og myndighet vekk fra europeiske stater

I innledningsartikkelen ‘Coping with power dispersion? Autonomy, co-ordination and control in multilevel systems’ diskuterer førsteamanuensis Michaël Tatham (Institutt for sammenliknende politikk), Mads Dagnis Jensen og Christel Koop hvordan makt og myndighet har blitt spredt vekk fra europeiske stater og ut til et bredt spekter av aktører.

I spesialutgaven viser Tatham og kolleger hvordan denne utviklingen har skjedd nedenfra og oppover – fra nasjonalt til internasjonalt nivå i EU-systemet; horisontalt til blant andre private og sivile organisasjoner; og ovenfra og nedover til sub-nasjonale enheter, for eksempel i Belgia, Storbritannia og Spania.

 

Styrings- og koordineringsutfordringer

Disse maktspredende prosessene har skapt utfordringer hva gjelder styring og koordinering av politikk. Tatham og kolleger viser hvordan europeiske sentralstater har reagert på disse prosessene gjennom forsøk på å kontrollere, koordinere, samt begrense dem – eller i det minste å begrense deres konsekvenser. Dynamikken illustreres med EU-integrasjonen som eksempel.

 

Lenke til innledningskapittelet:

Jensen, M. D., Koop, C. and Tatham, M. (2014) 'Coping with power dispersion? Autonomy, coordination, and control in multi-level systems', Journal of European Public Policy 21(9): 1237-1254.

 

Lenke til spesialutgaven: Journal of European Public Policy 21(9).