Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
NY ANSATT

Åse Gilje Østensen tilsatt i ny førsteamanuensis II-stilling

Østensen vil undervise i det valgfrie 200-nivå-emnet «The Commercialization of Security in Peace and Conflict» ved Institutt for sammenliknende politikk våren 2015.

Hovedinnhold

Østensen er utdannet ved UiB og tok PhD-graden ved Institutt for sammenliknende politikk våren 2013 med avhandlingen “The Political Agency of Private Military and Security Companies: Governors in the Making”. Østensens forskningsfelt ligger i skjæringspunktet mellom det sivile og det militære domenet, og mellom det offentlige og det private. Hun har i sitt arbeid fokusert på kommersialisering av sikkerhet og særlig på såkalte private sikkerhets- og militære selskaper. Doktorgradsavhandlingen tok blant annet for seg hvordan denne bransjen får innflytelse på sikkerhetsbeslutninger i kraft av å bli hyret inn som sikkerhetseksperter på flere nivåer. Tidligere har Østensen jobbet spesifikt med hvordan denne typen selskaper blir benyttet i FN-systemet.

 

Åse Gilje  jobber til daglig som førsteamanuensis på Sjøkrigsskolen hvor hun underviser i emner knyttet til internasjonal sikkerhetspolitikk. Våren 2015 tilbyr Østensen det valgfrie 200-nivå-emnet «The Commercialization of Security in Peace and Conflict» ved SAMPOL. Studenter som følger kurset vil få innsikt i dagens mangeartete marked for sikkerhetstjenester og militære tjenester, og i tillegg bli kjent med teoretiske perspektiver på hvordan sikkerhet forvaltes nasjonalt og internasjonalt som en følge av en økende tendens til kommersialisering av dette feltet. På Institutt for sammenliknende politikk vil Østensen være en del av forskningsgruppen «Utfordringer i etablerte demokratier».