Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
NY PUBLIKASJON

Økonomisk utvikling og miljøvern: erfaringer fra Indonesia

Sørøst-Asia-ekspert Gyda Marås Sindre finner i et nytt bokkapittel at indonesiske myndigheters ambisiøse politikk for miljøvennlig fattigdomsreduksjon undermineres av kameraderi, korrupsjon og utfordringer knyttet til styresettet.

s
Illustrasjonsbilde: Indonesia.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Bærekraftig utvikling

Sørøst-Asia-ekspert Gyda Marås Sindre ved Institutt for sammenliknende politikk diskuterer i en ny publikasjon utfordringer ved Indonesias forsøk på å oppnå fattigdomsreduksjon samtidig som miljøhensyn ivaretas. Bokkapittelet, ‘Indonesia: Neoliberal development in the context of decentralized patronage politics,’ inngår i Emerging Economies and Challenges to Sustainability: Theories, strategies, local realities, utgitt på Routledge forlag.

Indonesia har opplevd sterk økonomisk utvikling de siste årene, men har også tatt grep for å ivareta miljøet, blant annet ved å tilslutte seg internasjonale avtaler.

 

Utfordrende implementering

Ett av Marås’ hovedfunn er at miljøvennlig fattigdomsreduksjon er svært krevende. De to initiativene The National Program for Community Empowerment (PNPN) og Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) er viktige og omfattende initiativer og strategier, men effektiv implementering undermineres av kameraderi, korrupsjon og utfordringer knyttet til styresettet, bl.a. samarbeidet mellom nasjonalt og lokalt nivå.

 

Les mer om boken her.