Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
NY FORSKNING

Storbevilgning til Linde og kolleger til forskning på språkeffekter i surveyundersøkelser

s
Illustrasjonsbilde.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Professor Jonas Linde har sammen med svenske og kanadiske kolleger fått 9,2 millioner svenske kroner fra svenska Vetenskapsrådet for å forske på språkeffekter i surveyundersøkelser.

Språklige effekter i komparativ surveyforskning

Prosjektet omhandler språkets effekt på muligheten til å trekke korrekte konklusjoner om individers holdninger til ulike politiske fenomener innen den komparative surveyforskningen.  

Når internasjonale opinionsundersøkelser, såkalt surveys, oversettes til mange språk, kan språklige formuleringer oppfattes og tolkes ulikt av ulike respondenter. Slik forvirring og feilkommunikasjon kan i tur resultere i at forskerne trekker ukorrekte konklusjoner.

Ny metode

Prosjektet ‘Värdet av att jämföra: Mot en ny metod för att undersöka språkeffekter i länderjämförande surveyundersökningar’ studerer hva vi vet om slike effekter, hvor betydningsfulle språkeffekter er, og hvordan de kan studeres. Dette gjøres ved å gjennomføre systematiske og sammenlignende studier av ulike surveyspørsmål i mange land over tid, inkludert ved å observere språkadferd i naturlige omgivelser, for eksempel sosiale medier. Slik kan vi få informasjon om ords mening og hvordan begrepsmessige strukturer oppstår og utvikles. Dette er i seg selv en nyskapende måte å studere språkeffekter på.

Statsvitere og lingvister samarbeider

Jonas Linde, som er professor ved Institutt for sammenliknende politikk, samarbeider med statsvitere og lingvister i Sverige og Canada på prosjektet som vil gjennomføres fra 2015 til 2019: Sören Holmberg (Göteborgs universitet), Stefan Dahlberg (Göteborgs universitet; gjesteforsker ved Institutt for sammenliknende politikk høsten 2014), Magnus Sahlgren (Gavagai) og Graeme Hirst (University of Toronto). Bevilgningen på 9,2 millioner svenske kroner er gitt av svenska Vetenskapsrådet.