Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
NY PUBLIKASJON

Miljøbevegelsen diskuterte Gloppens og Rakners bok

CICERO-direktør Kristin Halvorsen og Lars Haltbrekken fra Norges Naturvernforbund var blant debattantene da ‘Klima, medier og politikk’ ble lansert på Litteraturhuset i Oslo 26. november. Boken er redigert av Elisabeth Eide, Dag Elgsem, Siri Gloppen og Lise Rakner.

z
CICERO-direktør Kristin Halvorsen, WWF Norge-generalsekretær Nina Jensen, leder i Norges Naturvernforbund Lars Haltbrekken og Dagsavisen-kommentator Hege Ulstein diskuterte 'Klima, medier og politikk' sammen med Elisabeth Eide, Siri Gloppen og Lise Rakner.
Foto/ill.:
Vegard Vibe

Hovedinnhold

Debatterte ‘Klima, medier og politikk’

CICERO-direktør Kristin Halvorsen, WWF Norge-generalsekretær Nina Jensen, leder i Norges Naturvernforbund Lars Haltbrekken og Dagsavisen-kommentator Hege Ulstein var meddebattanter da Elisabeth Eide, Siri Gloppen og Lise Rakner presenterte Klima, medier og politikk på Litteraturhuset i Oslo 26. november. Forfatterne har studert hvordan ulike aktører innen politikk, media og sivilsamfunnet forholder seg til og reagerer på global oppvarming som et politisk tema.  

Miljøbevegelsen har en sentral rolle i boken, og var godt representert også blant de mange tilhørerne i salen, og deltok engasjert i den påfølgende spørsmålssesjonen.  

 

Klimapolitisk forskning ved SAMPOL

Klimapolitikk har de siste årene vokst frem som et nytt og sentralt forskningsfelt ved Institutt for sammenliknende politikk, og flere av instituttets forskere på feltet bidrar i boken. I tillegg til Gloppen og Rakner, som er medredaktører og kapittelforfattere, har stipendiatene Sondre Båtstrand og Vegard Vibe forfattet henholdsvis ett og to kapitler. Båtstrand analyserer klimapolitikk i norske regjeringsplattformer i perioden1989–2013, mens Vibe undersøker klima som valgkamptema og klimabistand sammen med Gloppen og Rakner.

Tidligere masterstudent Dina-Kristin Topphol Midtflø bidrar også med et kapittel om klimaflyktninger.