Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
NY PUBLIKASJON

Ny artikkel av Svåsand: de negative effektene av mangelfull partiregulering i Malawi

Professor Lars Svåsand finner i en ny artikkel at mangelfull partiregulering har bidratt til deinstitusjonalisering av det malawiske partisystemet. Artikkelen er publisert i International Political Science Review.

a
Illustrasjonsbilde: Malawi.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Partipolitikk i Malawi

I artikkelen Regulation of political parties and party functions in Malawi: Incentive structures and the selective application of the rules gir professor Lars Svåsand en oversikt over den konstitusjonelle og lovbaserte reguleringen av politiske partier i Malawi, og analyserer hvordan enkelte partifunksjoner påvirkes av reguleringen. Artikkelen er publisert i International Political Science Review.

Partisystemet i Malawi har vært karakterisert av ustabilitet og fragmentering siden flerpartisystemet gjenoppstod i 1993. Svåsand viser at ustabiliteten delvis forklares av den politiske reguleringen av partier som organisasjoner og deres demokratiske funksjoner.

 

De negative effektene av mangelfull partiregulering

Svåsand viser at reguleringen av partifunksjoner som kandidatnominasjon, valgkampmobilisering og parlamentsrepresentasjon interagerer med det politiske systemets struktur, og skaper dermed ustabilitet i partisystemet. Det at mange partier ikke har utviklet og implementert standardiserte prosedyrer for å nominere kandidater, og at det var lett å registrere seg som kandidat før registreringsgebyret økte i 2009, har eksempelvis og trolig bidratt til flere uavhengige politikere og dannelsen av nye partier.  

I tillegg påvirkes effekten av partireguleringen av selektiv anvendelse av det formelle regelverket. Følgelig har regler som skulle styrke partiene ikke fungert etter hensikten.