Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
FORSKNING

Mobilitetsstipend til postdoktor Gyda Marås Sindre

Postdoktor Gyda Marås Sindre er tildelt mobilitetsstipend delvis finansiert av EU som et Marie Curie-fellowship og delvis av Norsk Forskningsråd. Sindre skal studere politiske partier i post-konflikt-områder.

Hovedinnhold

Ett av fire mobilitetsstipender

Postdoktor Gyda Marås Sindre ved Institutt for sammenliknende politikk fikk tilslag på ett av fire tildelte mobilitetsstipend i forbindelse med Forskningsrådets bevilgning av fri prosjektstøtte til prosjekter innenfor humaniora og samfunnsvitenskap. Komiteen innvilget totalt kun 13,8 prosent av det samlede beløpet det er søkt om.

Sindre har politiske partier i post-konflikt-områder som ett av sine forskningsfelt. Prosjektet hun er tildelt midler for har fått tittelen Post-conflict political parties: Party formation, organization and institutionalization in the context of peacebuilding and democratization.

 

Politiske partier i post-konflikt-områder

Sindres prosjekt ser nærmere på hva som kjennetegner politiske partier som er dannet i post-konflikt-områder, og i hvilken grad de er i stand til å aggregere, kanalisere og uttrykke krav/klagemål samt å bidra til konflikthåndtering og demokratisering. Det empiriske fokuset er partier i Burundi, Bosnia og Øst-Timor. Formålet er å utvikle et konseptuelt rammeverk som kan forklare variasjon i partidannelse og hvordan partier fungerer i disse områdene, samt å etablere en ny forskningsagenda som kan skape innsikt i utfordringer partier i post-konflikt-områder står overfor.

Sindre skal samle nye data på tre områder: den transformerende effekten krig har på partier, inkludert på kjønnsroller; det valgte institusjonelle rammeverket for å regulere partiatferd, f.eks. partilover og bruk av kvotering for å øke kvinnerepresentasjon; og partiinterne dynamikker i forhold til styringen av partiene. Slik integrerer prosjektet to forskningsfelt som tradisjonelt ikke interagerer: forskning på politiske partier og forskning på konflikt- og fredsskaping.

Prosjektet vil gjøre nytte av både kvalitative intervju- og fokusgruppedata og kvantitative data, og vil være relevant for både politiske myndigheter og aktører innen fredsskaping, internasjonal demokratipromotering, utvikling og de som arbeider med tematikker knyttet til kjønn og konflikt.  

Deler av stipendperioden skal tilbringes ved University of Cambridge, Department of Political and International Studies (POLIS).