Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Nytt kurs

The Commercialization of Security in Peace and Conflict (SAMPOL 208)

I vårsemesteret 2015 tilbyr Institutt for sammenliknende politikk et nytt kurs med tittelen SAMPOL 208: "The Commercialization of Security in Peace and Conflict".

Illustrasjon
Foto/ill.:
©tgu

Hovedinnhold

Kommersialisering av sikkerhet

Kurset fokuserer på den økende bruken av såkalt kommersialisert sikkerhet, dvs. bruk av leiesoldater, private militære selskaper og andre ikke-statlige sikkerhetstjenester i forbindelse med fredsoppdrag og væpnede konflikter.

- Hovedmålsettingen med kurset er å gi en bedre forståelse av nye måter sikkerhet styres på både på statlig- og internasjonalt nivå, forteller Åse G. Østensen. Hun er fagansvarlig og leverte i 2013 sin doktorgradsavhandling med tittelen «Private sikkerhets- og militære selskaper - nye politiske aktører?». I tillegg til engasjementet ved Institutt for sammenliknende politikk, har hun sitt daglige virke ved Forsvarets Sjøkrigsskole på Laksevåg.

 

Fire-delt kurs

Den første delen tar sikte på å etablere forståelse av grunnleggende begreper knyttet til staten som leverandør av sikkerhet, samt til sikkerhetsfeltet i seg selv.

Den andre delen er empirisk orientert, og tar for seg forskjellige eksempler på kommersialisert sikkerhet og markedet for private sikkerhets- og militære tjenester. Videre i denne delen settes fokus på den historiske- og politiske utviklingen som dette markedet har utviklet seg innenfor.

Den tredje delen er i hovedsak teoretisk og introduserer forskjellige teoretiske tilnærminger som forklarer endringer i hvordan sikkerheten er styrt på statlig og internasjonalt nivå.

Den fjerde og siste delen av kurset vies til diskusjoner om hva markedet for sikkerhets- og militære tjenester kan bety for demokratiske prinsipper som ansvarlighet (accountability) og åpenhet (transparency) i ulike land og i forskjellige sammenhenger.

- Oppsummert er hovedspørsmålet om eller hvordan disse trendene overføres til markedet; Vi de bety at makt flyttes fra statlige myndigheter over til markedet, eller er det et nullsumspill som heller representerer  nye og mer komplekse former for statlig styring når det gjelder konflikt og sikkerhet?, forteller Østensen. 

 

Oppstart

Første forelesning er fredag 9. januar fra 12:15-14:00 i Stort Auditorium på SV-bygget (L. Meltzers Hus). HUSK frist for undervininsgs- og vurderingmelding på STUDWEB innen 1. februar 2015

Se lenken til høyre for studieplan, litteraturliste og timeplan for kurset