Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Ny publikasjon

Ny bok: «Den samiske medborgeren»

Etableringen av Sametinget ved lov i 1987 har gitt den samiske befolkningen en helt spesiell politisk stilling i Norge, som medlemmer av to politiske systemer - det samiske og det norske.

Forfattere: Per Selle (UiB), Anne Julie Semb (UiO), Kristin Strømsnes (UiB) og Åsta Dyrnes Nordø (UiB)
Forfattere: Per Selle (UiB), Anne Julie Semb (UiO), Kristin Strømsnes (UiB) og Åsta Dyrnes Nordø (UiB)
Foto/ill.:
Cappelen Damm AS

Hovedinnhold

Hvordan opplever den enkelte same dobbeltrollen som norsk borger og same? Er det slik at den enkelte same opplever at de to medlemskapene er uforenlige og at man derfor står i en valgsituasjon; man er enten norsk eller same? Eller lar de to medlemskapene seg kombinere, slik at den samiske medborgeren opplever at hun kan være både samisk og norsk på én gang? Skiller den samiske befolkningen seg fra den øvrige befolkningen når det gjelder politisk interesse og engasjement, eller i tillit til offentlige og politiske institusjoner?

Mer informasjon om boka hos Cappelen Damm

Den samiske medborgeren analyserer en lang rekke slike spørsmål ved hjelp av surveydata. Funnene representerer viktige korrektiver til sentrale deler av den akademiske urfolkslitteraturen, og kaster nytt lys over den samiske befolkningens borgeridentitet, politiske interesse og deltakelsesmønster.