Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Samordna opptak

God auke i søkjartalet til Sampol

Ved søknadsfristen for Samordna opptak i år har heile 16 prosent fleire valt bachelorgraden i samanliknande politikk som førsteval enn i fjor.

Vi tilbyr 75 bachelorprogram og 97 masterprogram og profesjonsstudier. Finn studieprogrammet som passer for deg!

Hovedinnhold

- Samanliknande politikk leverer eit fagleg og sosialt godt tilbod til studentane, og dette ser vi igjen i høge søkjartal gjennom Samordna opptak. Vi jobbar kontinuerleg med å heve kvaliteten i studieprogramma våre både gjennom studentevalueringar, stadig oppdatering av undervisningsopplegg og justeringar i emneportefølje, seier viseinstituttstyrar Jan Oskar Engene om dei gode søkjartala.

 

Engene trekk òg fram at instituttet legg vekt på å motivere studentar til å reise på utveksling for å ta deler av studiet i utlandet, samt at instituttet tilbyr praksis i samanliknande politikk ute hjå arbeidsgjevarar.

 

Heile 143 personar har bachelorløpet i samanliknande politikk som førsteval i år, mot 123 i fjor. Dette utgjer ei auke på 16,3 prosent.

 

- Kanskje ser vi i tillegg ein Aarebrot-effekt i år, seier viseinstituttstyrar Engene om den svært profilerte Sampol-professoren som i haust og vår har vore heftig omtalt under emneknaggen #NRKFrank på Twitter, etter sendingane «200 år på 200 minutt» og «Krig på 200 minutt» på NRK.

 

Universitetet i Bergen opplever ei samla auke i søkjartalet på 4,8 prosent frå i fjor.