Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Vitnemålsseremoni

Vitnemålsseremoni for bachelorkandidatar

26 kandidatar bahcelorkandidatar i sampol og europastudiar fekk vitnemål frå visedekan Knut Hidle og instituttleiar Gunnar Grendstad førre fredag.

Neste
26 kandidatar frå bachelorprogramma i samanliknande politikk og europastudiar fekk vitnemåla sine frå visedekan for utdanning Knut Hilde og instituttstyrar Gunnar Grendstad.
26 kandidatar frå bachelorprogramma i samanliknande politikk og europastudiar fekk vitnemåla sine frå visedekan for utdanning Knut Hilde og instituttstyrar Gunnar Grendstad.
Foto/ill.:
Paul S. Amundsen/UIB
1/2
Vitnemålsseremonient for bachelorstudentar frå heile SV-fakultetet vart halden i Egget på Studentsenteret. 26 av dei oppmøtte kandidatane var frå bachelorprogrammet i Samanliknande politikk
Vitnemålsseremonient for bachelorstudentar frå heile SV-fakultetet vart halden i Egget på Studentsenteret. 26 av dei oppmøtte kandidatane var frå bachelorprogrammet i Samanliknande politikk
Foto/ill.:
Paul S. Amundsen/UIB
2/2
Tilbake

Hovedinnhold

Fredag 11. september var det vitnemålsseremoni for bachelorkandidatar ved SV-fakultetet i Egget på Studentsenteret. Hovudtalaren for høvet, Lars-Henrik Paarup Michelsen, dagleg leiar i Norsk klimastiftlese, har sjølv ein bachelorgrad i samanliknande politikk og ønskte kandidatane lukke til med den kommande tida.

 

Samanliknande politikk og europastudiar
26 kandidatar frå bachelorprogramma i samanliknande politikk og europastudiar fekk høgtidleg overlevert vitnemåla sine frå visedekan for utdanning ved SV-fakultetet, Knut Hidle og instituttleiar Gunnar Grendstad ved Institutt for samanliknande politikk.