Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
SAMPOL291: Praksisbedrift

Vest-Norges Brusselkontor

I samarbeid med Vest-Norges Brusselkontor tilbyr vi en unik mulighet til våre studenter! Et halvt års arbeidserfaring fra hjertet av det diplomatiske Brussel mot 30 studiepoeng.

Hovedinnhold

I samarbeid med Vest-Norges Brusselkontor (VNB) tilbyr vi en unik mulighet til våre studenter! Et halvt års arbeidserfaring fra hjertet av det diplomatiske Brussel mot 30 studiepoeng. Vest-Norges Brusselkontor er en av flere norske aktører i Brussel, og ett av seks norske regionkontor som holder til i EU-hovedstaden. Kontoret er sentralt plassert i EU-kvarteret i Brussel, i Norges Hus, sammen med blant andre Den norske EU-delegasjonen og Den norske ambassaden til Belgia.

Oppgavene til kontoret består i å formidle informasjon om EU og EØS av særlig interesse for Vest-Norge, representere Vest-Norges interesser i Europa og synliggjøre regionen som en samarbeidspartner for andre europeiske regioner. Vest-Norges Brusselkontor har følgende medlemmer: fylkeskommunene Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, 15 vestlandskommuner, samt kraftselskapet BKK og Botnaneset Industriselskap AS.

Søknad til praktikantordningen
Gjennom studentpraktikantordningen får studenter muligheten til å opparbeide seg erfaring fra EUs politiske hovedstad. Vest-Norges Brusselkontor tar i mot en studentpraktikant hvert semester. Les mer om praktikantordningen på Brusselkontoret sine egne nettsider.