Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
SAMPOL291: Praksisbedrift

Vest-Norges Brusselkontor

I samarbeid med Vest-Norges Brusselkontor tilbyr vi en unik mulighet til våre studenter! Et halvt års arbeidserfaring fra hjertet av det diplomatiske Brussel mot 30 studiepoeng.

Hovedinnhold

I samarbeid med Vest-Norges Brusselkontor (VNB) tilbyr vi en unik mulighet til våre studenter! Et halvt års arbeidserfaring fra hjertet av det diplomatiske Brussel mot 30 studiepoeng. Vest-Norges Brusselkontor er en av flere norske aktører i Brussel, og ett av seks norske regionkontor som holder til i EU-hovedstaden. Kontoret er sentralt plassert i EU-kvarteret i Brussel, i Norges Hus, sammen med blant andre Den norske EU-delegasjonen og Den norske ambassaden til Belgia.

Oppgavene til kontoret består i å formidle informasjon om politikkutvikling i EU som er av særlig relevans for Vest-Norge, fremme medlemmenes felles samfunnsinteresser og synliggjøre vest-norske aktører som interessante samarbeidspartnere for andre regioner i Europa. VNB har kun offentlige aktører som medlemmer, og disse består av Vestland fylkeskommune, Møre og Romsdal fylkeskommune, en rekke kommuner i de to fylkene, og Høgskulen på Vestlandet (HLV).

Søknad til praktikantordningen
Gjennom studentpraktikantordningen får studenter muligheten til å opparbeide seg erfaring fra EUs politiske hovedstad. Vest-Norges Brusselkontor tar i mot en studentpraktikant hvert semester. Les mer om praktikantordningen på Brusselkontoret sine egne nettsider.