Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Bistand

Bistand til kvinnebevegelser i Afrika virker

«Forskning viser at bistand til afrikanske kvinnebevegelser har positive ringvirkninger gitt at interessene til bistandsaktører og lokale kvinnegrupper er de samme. »

Muriaas Bistandsaktuelt
Foto/ill.:
Jan Speed (faksimile fra Bistandsaktuelt.no)

Hovedinnhold

«Forskning viser at bistand til afrikanske kvinnebevegelser har positive ringvirkninger gitt at interessene til bistandsaktører og lokale kvinnegrupper er de samme.»

Det skriver førsteamanuensis Ragnhild Muriaas ved Inst. for sammenliknende politikk, sammen med Liv Tønnesen og Vibeke Wang ved Chr. Michelsens Institutt i et tilsvar til fagsjefen for Norads utviklingsavdeling, Øyvind Eggen. Innlegget er publisert i Bistandsaktuelt 27. januar 2016.

Bistanden virker, men ikke alltid slik man skulle ønske
«Forskning viser at bistand til afrikanske kvinnebevegelser har positive ringvirkninger gitt at interessene til bistandsaktører og lokale kvinnegrupper er de samme. Dette er et viktig budskap til regjeringen som ønsker å satse spesielt på jenters utdannelse og mødrehelse i tiden fremover. Mens dette er viktige satsningsområder, så bør lokale kvinnebevegelser sikres spillerom til å arbeide med de sakene de er mest opptatt av og som de mener er de viktigste for å bedre kvinners situasjon og rettigheter.»

Dette er bare et utdrag. Trykk her for å resten av innlegget på Bistandsaktuelt.no