Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Kommentar

Professor Stein Kuhnle med kommentar i China Daily

I China Dailys utgave den 2. mars har professor Stein Kuhnle en kommentar om skatt og velferdsutvikling i Kina.

Kuhnle in China Daily

Hovedinnhold

- Andelen av offentlig sosiale utgifter av BNP i Kina i dag er lav i forhold til Japan, og svært lavt i forhold til utviklede økonomier i Vesten.

Sosiale utgifter vil svært sannsynlig øke, noe som ikke bør sees på som en bremse i den økonomiske utviklingen, snarere tvert imot, skriver professor Stein Kuhnle i sin kommentar i China Daily. 

Les hele kommentaren her