Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Ny doktorgrad

Den evangeliske kirkens rolle i Guatemalas politikk

Fredag 20. mai disputerte Maren Christensen Bjune for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Religious change and political continuity. The evangelical church in Guatemalan politics”.

Disputas
From left: Gunnar Grendstad, Bruce M. Wilson, Lise Rakner, Timothy J. Steigenga, Maren Christensen Bjune

Hovedinnhold

Avhandlingen utforsker utviklingen av den evangeliske kirkens rolle i politiske arenaer og beslutningsprosesser i Guatemala i en periode preget av borgerkrig, militærdiktatur og skjøre freds- og demokratiseringsprosesser. Avhandlingen finner at den evangeliske kirken har etablert seg som en politisk faktor som har fungert som en ukritisk støttespiller for Guatemalas konservative politiske elite. Kirkens politiske deltakelse har støttet opp om en videreføring av et konservativt og ekskluderende politisk regime.

Førsteopponent under disputasen var professor Timothy J. Steigenga fra Wilkes Honors College of Florida Atlantic University, Florida Atlantic University. Professor Bruce M. Wilson fra Department of Political Science, University of Central Florida var andreopponent. Det tredje medlemmet i komiteen var professor Lise Rakner ved Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen. Disputasen ble ledet av settedekan professor Gunnar Grendstad.

Etter disputasen i Ulrikke Pihls hus var det mottakelse for Bjune på Institutt for sammenliknende politikk med komiteen, kollegaer, familie og venner.