Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Ny doktorgrad

Urbane fattige i Kenya og Zambia – fra avhengige klienter til frie borgere?

Ingvild Aagedal Skage disputerer fredag 27. mai for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «The urban poor as citizens and clients – enacting political agency through political parties and social movements in Kenya and Zambia».

Ingvild Agedal Skage
Foto/ill.:
Foto: Jan Kåre Wilhelmsen

Hovedinnhold

Avhandlingen undersøker om økende demokratisering i Kenya og Zambia har gitt de sårbare fattige en mulighet til å påvirke sin situasjon gjennom politiske partier og sosiale bevegelser. Studien finner at opposisjonspartier og sosiale bevegelser nå mobiliserer de urbane fattige. Gjennom stemmerett og andre demokratiske rettigheter har urbane fattiges muligheter til å støtte politikere eller organisasjoner som fremmer deres sak økt. Dette har ført til formulering av ny politikk og lover som skal beskytte og fremme de fattiges interesser.

Samtidig blir de fattiges autonomi konstant utfordret av deres angivelige representanter i politiske partier og organisasjoner. Ettersom politiske eliter har brukt uformelle markeder og slummer til å skaffe økonomiske og politiske ressurser har de en egeninteresse av å beholde de urbane fattige som avhengige politiske klienter. Dette gjøres gjennom systematisk begrensning av de fattiges tilgang til informasjon og demokratisk beslutningstaking, samt gjennom tvang/vold.

Funnene viser at de urbane fattige fortsatt har begrensede muligheter til å handle som autonome borgere gjennom nye demokratiske kanaler, til tross for at de er med på å endre politikk.