Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Publikasjonspris

Publikasjonspris til Georg Picot

Publikasjonsprisen 2016 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet går til Georg Picot, førsteamanuensis ved Institutt for sammenliknende politikk.

Georg Picot
Georg Picot

Hovedinnhold

Picot mottar prisen for artikkelen ‘European Welfare States and Migrant Poverty: The Institutional Determinants of Disadvantage’. Artikkelen er skrevet i samarbeid med Gerda Hooijer fra University of Oxford og ble publisert i tidsskriftet Comparative Political Studies i fjor.

Picot og Hooijer analyserer de institusjonelle faktorene som fører til mer utbredt fattigdom blant innvandrere fra land utenfor EU enn blant resten av befolkningen i 16 vesteuropeiske land. De finner at fattigdomsforskjellen er større i land med generøse velferdssystemer og en høy andel humanitære- og familiegjenforeningsinnvandrere.

Innovativt bidrag
Hensikten med publikasjonsprisen er å synliggjøre god samfunnsvitenskapelig forskning samt å motivere og premiere forskning av høy kvalitet. I vurderingen blir høy vitenskapelig kvalitet, originalitet og nyskapning vektlagt.

Artikkelen er i følge vurderingen av høy vitenskapelig kvalitet og gir et innovativt bidrag til forskning på innvandring og velferdsstat på tvers av flere disipliner. I tillegg til sammenliknede politikk bygger artikkelen på tidligere forskning innen sosiologi og økonomi.

Særlig blir artikkelens forskningsdesign vektlagt, som kombinerer tre ulike metoder innen både kvantitativ og kvalitativ tilnærming. Artikkelen belyser et interessant og aktuelt tema, og er et viktig bidrag i den pågående samfunnsdebatten. Resultatene er tankevekkende og utfordrer mottatt visdom om at innvandrere generelt er tjent med generøse velferdsstater.