Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
FEST-seminar

«Det er en jungel der ute»

Tema: Type 2 diabetes. Her kan du sjekke ut Vloggen!

FEST-seminar: Hvordan leve med type 2 diabetes

Produsent:
Gunhild Agdesteen

Hovedinnhold

Hvordan er det å få diagnosen type 2 diabetes? Og hva er det som leder frem til diagnosen?

– I Norge i dag er det sannsynligvis mellom 300 000 og 400 000 personer  som har type 2 diabetes uten å vite om det, sier Reidun Kjome, førsteamanuensis på Institutt for globale helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen. 

På FEST-seminaret tirsdag 13. februar fortalte hun om studien «It's a jungel out there» - a focus group study about being diagnosed with type 2 diabetes. I møte med personer som nylig har fått diagnosen har Kjome og kolleger spurt hvordan det var å få diagnosen og om de fikk den informasjonen de trengte når de ble diagnostisert.

– Det har vært veldig nyttig for meg å diskutere resultatene mine på FEST-seminaret. Det har gitt meg masse gode innspill som jeg kan bruke til å skrive en bedre artikkel.

FEST-seminarene er åpen for alle og arrangeres av FEST - Fagområde for eldremedisin, samfunnsfarmasi og tverrprofesjonell praksis. Fagområdet består av Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring (TVEPS), Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) og Samfunnsfarmasi.