Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Nytt NFR-prosjekt

Med Bærum og Bergen kommune på laget

SEFAS er i gang med vårt nyeste NFR-studie LIVE@Home.Path som skal forbedre kvaliteten på tiden hjemme for personer med demens.

Gruppebilde av seminardeltakerne underveis i seminaret.
Representanter fra Verdighetsenteret, Bærum kommune og SEFAS. Bergen kommunes representanter var ikke tilstede under fotograferingen.
Foto/ill.:
SEFAS, UiB

Hovedinnhold

- Bergen kommune er allerede i gang med pilotstudien, og resultatene så langt er positive, sier stipendiat ved SEFAS Stein Erik Fæø. Han har fulgt piloten, som har inkludert 16 hjemmeboende personer med demens, tett.

Nå skal Bærum kommune følge etter i hovedstudien, der 320 dyader med pasient og pårørende skal inkluderes. Bærum kommune har tidligere vært deltaker i SEFAS' KOSMOS-prosjekt, en mulitkomponent intervensjon i sykehjem, og har god erfaring med å delta i forskningsprosjekt. Bærum har implementert intervensjonen i alle sine sykehjem.

Les mer om Bærum kommunes tidligere erfaringer her.

- LIVE@Home.Path-studien ønsker å lytte til brukerne og tilpasse intervensjonen til hver enkelt kommune og deres behov, fortsetter Fæø. Samarbeidet med kommunene allerede i planleggingsstadiet er særdeles verdifullt for oss.

Hovedstudien har oppstart i januar 2019 og det vil ansettes 5 nye forskere i tilknytning til prosjektet.