Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Implementerer KOSMOS

– KOSMOS er et unikt verktøy

Bærum har så god erfaring med KOSMOS at det innføres på alle 14 sykehjem i kommunen.

KOSMOS lommekort
Forberedende kommunikasjon, smertevurdering og -behandling, medikamentgjennomgang og organisering av aktiviteter er sentrale tiltak i KOSMOS.
Foto/ill.:
SEFAS

Hovedinnhold

– KOSMOS er et unikt verktøy for å sikre fullverdig kvalitet på omsorgen for personer med demens og kognitiv svikt, sier Anne Marie Hanson, som er seniorrådgiver for demens i Bærum kommune.

I ni måneder fikk flere sykehjemsavdelinger i kommunen tett oppfølging av forskere fra SEFAS. Gjennom forskningsprosjektet KOSMOS ble de ansatte veiledet i hvordan pasientene kan få en bedre hverdag og økt livskvalitet.

KOSMOS fokuserer på de viktigste forskningsbaserte resultatene fra internasjonale studier. Den enkelte sykehjemspasients behov skreddersys gjennom tilrettelagt aktivitet, forberedende samtaler, gjennomgang av medisiner og smertevurdering og -behandling. Målet er å redusere smerte, bruk av medisiner og å heve personalets kompetanse.

Implementering i full gang

Bærum kommune har så god erfaring med KOSMOS at de innfører den på samtlige 14 sykehjem. Implementeringen er i full gang og det er opprettet KOSMOS-kontakter ved alle institusjonene.

– Vårt hovedmål er å bedre livskvaliteten for pasientene våre. For de ansatte vil økt tverrfaglig samarbeid gi bevisst og målrettet behandling, en økning i opplevd fagkunnskap, mestring og faglig refleksjon.

LES OGSÅ: KOSMOS fanger opp smertene

Omfattende studie

Innhenting av data i KOSMOS-studien er avsluttet ved sykehjemmene, og forskerteamet jobber nå med analyser og vitenskapelige publikasjoner. Totalt er 545 pasienter ved 67 ulike sykehjemsavdelinger inkludert. Ansatte ved avdelingene, pasientenes pårørende og ledere ved sykehjemmene og i kommunene, har vært involvert. Vi antar at dette gjør KOSMOS til en av de mest omfattende implementeringsstudiene på sykehjem verden over.

På lengre sikt og etter grundig utprøving ønsker forskerteamet å tilby KOSMOS til alle landets sykehjem. Studien har fått mye oppmerksomhet, både nasjonalt og internasjonalt. Også helseminister, Bent Høie, fikk innblikk i studien da han gjestet SEFAS.

KOSMOS-studien er presentert på internasjonale kongresser i Hong Kong, Nederland, New Zealand, Sveits, Tyskland, Østerrike, Ungarn og Spania.

MER OM: KOSMOS-studien

SE OGSÅ: Flere forskningsprosjekter fra SEFAS

Undervisning

Som en takk til alle som har bidratt i KOSMOS-studien ble det arrangert en todagers avslutningskonferanse i Bærum, Sarpsborg og Bergen. På konferansen fikk deltakerne grundig kjennskap og innføring i KOSMOS-elementene:

  • Forberedende samtaler (ACP - advanced care planning)
  • Organisering av aktiviteter
  • Medikamentgjennomgang
  • Smertevurdering og -behandling
  • Sikkerhet

Kurset tok også for seg omsorg i livets slutt, med kasus og gruppearbeid underveis:

  • Etiske avgjørelser
  • Dyspné og dødsralling, kvalme og ernæring
  • Smertebehandling – hva hjelper?