Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Nyhet

Staats vant posterpris ved Landskonferanse i Kreftsykepleie

Katrine Staats vant pris for beste poster

Staats vinner posterpris
Staats vant beste poster
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Katrine Staats er ph.d.-stipendiat ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin. Hun deltok med poster ved den 19. Landskonferansen i Kreftsykepleie, som ble arrangert i Sarpsborg 11. - 13- september 2019. 

- Jeg synes det er kjempegøy å motta fagjuryens posterpris! Budskapet er viktig og kan forhåpentligvis bidra til å øke forståelse av utfordringer  omkring bruken av medikamentskrinet og fremheve viktigheten av slike verktøy ute i kommunehelsetjenesten, Sier Katrine Staats. 

Staats deltok i posterkonkurransen med posterpresentasjon med tittelen: Medikamentskrin i palliativ omsorg. Hjemmesykepleieres erfaringer. Posteren baserte seg på en artikkel Staats har publisert i Journal of Hospice and palliative nursing, som fokuserte spesielt på hjemmesykepleieres erfaringer. Oscar Tranvåg og Ellen Katrine Grov var medforfattere på artikkelen. Sykepleiere i studien ga uttrykk for at medikamentskrinet er et nyttig verktøy. Tydelige rammer rundt bruken av skrinet, rutiner på arbeidsplassen, samt tilstrekkelige ressurser skaper en trygghet som fremmer god og forsvarlig bruk av skrinet. Avklarende samarbeidsmøter med fastlegen, og fastlegens tilgjengelighet er forhold som fremmer faglig forsvarlig anvendelse av medikamentskrinet.

Sykepleierne omtaler også faktorer som kan svekke en faglig forsvarlig praksis. Manglende trygghet i vurderinger av symptomer hos pasienten hemmer god, forsvarlig bruk. Særlig utfordrende synes det å være for sykepleiere på nattevakt. Å være alene med ansvaret for pasienter med komplekse symptomer er krevende. Tilstrekkelig rekruttering av sykepleiere til hjemmetjenesten, og etablering av palliative team i kommunehelsetjenesten – som også er tilgjengelig på nattetid og i helger, vurderes som viktige tiltak. Slike tiltak vil fremme en faglig forsvarlig praksis, og bidra til å imøtekomme mange norske pasienters ønske om å kunne tilbringe sin siste levetid i hjemmet.