Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Nyhet

Doktorpromosjon for Oscar Tranvåg

Vi gratulerer!

Oscar Tranvåg
Foto/ill.:
Malin Tranvåg/Privat

Hovedinnhold

Fredag 29. januar mottok Oscar Tranvåg, postdoktor ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin, det offisielle beviset på oppnådd doktorgrad. Av de 105 som avla doktorgraden sin ved Universitetet i Bergen (UiB) i høstsemesteret 2015, var hele 80 til stede under doktorpromosjonen i den nyoppussede Universitetsaulaen.

Tilsammen ble det kreert 246 nye doktorer ved UiB i 2015. Av disse var det en overvekt av kvinner, og over en tredjedel internasjonale kandidater fra rundt 40 ulike land.

Tranvåg disputerte for ph.d-graden med avhandlingen: «Dignity-preserving care for persons living with dementia» Verdighetsbevarende omsorg for personer med demens. I avhandlingen utforsker han sentrale aspekter som kan bidra til at mennesker med demens bevarer sin verdighet.

Det overordnede målet har vært å utvikle en empirisk-teoretisk modell for verdighetsbevarende omsorg. Gjennom ulike kvalitative metoder blir perspektiver hos helsepersonell og personer med demens utforsket. Katie Erikssons Caritative omsorgsteori utgjør studiens teoretiske fortolkningskontekst.