Home
Centre for Elderly and Nursing Home Medicine (SEFAS)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Doktorpromosjon for Oscar Tranvåg

Vi gratulerer!

Oscar Tranvåg
Photo:
Malin Tranvåg/Privat

Main content

Fredag 29. januar mottok Oscar Tranvåg, postdoktor ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin, det offisielle beviset på oppnådd doktorgrad. Av de 105 som avla doktorgraden sin ved Universitetet i Bergen (UiB) i høstsemesteret 2015, var hele 80 til stede under doktorpromosjonen i den nyoppussede Universitetsaulaen.

Tilsammen ble det kreert 246 nye doktorer ved UiB i 2015. Av disse var det en overvekt av kvinner, og over en tredjedel internasjonale kandidater fra rundt 40 ulike land.

Tranvåg disputerte for ph.d-graden med avhandlingen: «Dignity-preserving care for persons living with dementia» Verdighetsbevarende omsorg for personer med demens. I avhandlingen utforsker han sentrale aspekter som kan bidra til at mennesker med demens bevarer sin verdighet.

Det overordnede målet har vært å utvikle en empirisk-teoretisk modell for verdighetsbevarende omsorg. Gjennom ulike kvalitative metoder blir perspektiver hos helsepersonell og personer med demens utforsket. Katie Erikssons Caritative omsorgsteori utgjør studiens teoretiske fortolkningskontekst.