Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Nyhetsarkiv for Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Hvordan kan studenter fra ulike helseprofesjoner lære av hverandre?
Det medisinske fakultet er blitt medlem av helseklyngen Norwegian SMART Care Cluster i Stavanger. Ønsket er å bygge et Senter for innovasjon.
Forskere ved Det medisinske fakultet og Det psykologiske fakultet  har vært i Japan for å utvide og intensivere UiBs satsing på asiatisk forskningssamarbeid.
Felles utfordringer forener forskermiljø fra Bergen og Japan. Sammen vil de utvikle smartteknologi for personer med demens.
I Japan er det å bade en betydningsfull del av omsorgen i livets slutt.
I november fikk vi tilslag fra Forskningsrådet, – både på et omfattende prosjekt som omhandler hjemmeboende med demens og midler til å utvikle Horizon 2020-samarbeid.
3 av 10 tildelinger fra Forskningsrådet til forskning på diagnostikk, behandling og rehabilitering går til Det medisinske fakultet.
Ubehandlet smerte for personer med demens er et omfattende problem med alvorlige konsekvenser.
På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet bidrar SEFAS til økt kunnskap i forbindelse med reformen.
Får forskningsmidler til prosjekt om verdighet i siste livsfase hos eldre kvinner.
Det er viktig med rett fokus og god kompetanse for de svake gruppene i helsevesenet, skriver medisin- og forskerlinjestudent Tony M. Elvegaard.
Verdighetsenteret inviterer til: De sårbare og alvorlig syke gamle – Legens utfordringer og muligheter
En systematisk oversiktsartikkel påpeker manglende forskningsbasert dokumentasjon bak tiltaksplanen Liverpool Care Pathway. Artikkelforfatterne konkluderer med at LCP ikke er tilpasset behovene til døende personer med demens.
Retningslinjen skal bidra til god diagnostikk og tilpasset oppfølging for personer med demens.
– og det blir vi faktisk, i økende grad!
Ph.d.-kandidat Ane Erdal har fått utvidet kunnskap og knyttet nye kontakter under sitt utenlandsopphold.

Sider