Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Nyhetsarkiv for Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Japan opplever nå den eldrebølgen som er forventet i Norge i nær fremtid. Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) inviterte nylig japanske kolleger for å lære mer om hvordan de takler eldreutfordringen.
Elleve kommuner deler sammen ut forsknings- og innovasjonsprisen på Kunnskapskommunekonferansen 19. juni.
Norways' Elderly-BOTT can learn from network infrastructures in the Netherlands and UK.
SEFAS søker dyktig kandidat som har et engasjement for alders- og sykehjemsmedisin
Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen vil gjennomgå kontrollrutiner for medisinering på sykehjem etter møte med professor Bettina S. Husebø ved SEFAS.
Våre høydepunkter innen forskning, undervisning og formidling.
Hvordan kan studenter fra ulike helseprofesjoner lære av hverandre?
Det medisinske fakultet er blitt medlem av helseklyngen Norwegian SMART Care Cluster i Stavanger. Ønsket er å bygge et Senter for innovasjon.
Forskere ved Det medisinske fakultet og Det psykologiske fakultet  har vært i Japan for å utvide og intensivere UiBs satsing på asiatisk forskningssamarbeid.
Felles utfordringer forener forskermiljø fra Bergen og Japan. Sammen vil de utvikle smartteknologi for personer med demens.
I Japan er det å bade en betydningsfull del av omsorgen i livets slutt.
I november fikk vi tilslag fra Forskningsrådet, – både på et omfattende prosjekt som omhandler hjemmeboende med demens og midler til å utvikle Horizon 2020-samarbeid.
3 av 10 tildelinger fra Forskningsrådet til forskning på diagnostikk, behandling og rehabilitering går til Det medisinske fakultet.
Ubehandlet smerte for personer med demens er et omfattende problem med alvorlige konsekvenser.
På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet bidrar SEFAS til økt kunnskap i forbindelse med reformen.

Sider