Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Nyhetsarkiv for Senter for alders- og sykehjemsmedisin

SEFAS søker dyktig kandidat som har et engasjement for alders- og sykehjemsmedisin
Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen vil gjennomgå kontrollrutiner for medisinering på sykehjem etter møte med professor Bettina S. Husebø ved SEFAS.
Våre høydepunkter innen forskning, undervisning og formidling.
Hvordan kan studenter fra ulike helseprofesjoner lære av hverandre?
Felles utfordringer forener forskermiljø fra Bergen og Japan. Sammen vil de utvikle smartteknologi for personer med demens.
I Japan er det å bade en betydningsfull del av omsorgen i livets slutt.
I november fikk vi tilslag fra Forskningsrådet, – både på et omfattende prosjekt som omhandler hjemmeboende med demens og midler til å utvikle Horizon 2020-samarbeid.
Ubehandlet smerte for personer med demens er et omfattende problem med alvorlige konsekvenser.
På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet bidrar SEFAS til økt kunnskap i forbindelse med reformen.
Får forskningsmidler til prosjekt om verdighet i siste livsfase hos eldre kvinner.
Det er viktig med rett fokus og god kompetanse for de svake gruppene i helsevesenet, skriver medisin- og forskerlinjestudent Tony M. Elvegaard.
Verdighetsenteret inviterer til: De sårbare og alvorlig syke gamle – Legens utfordringer og muligheter
En systematisk oversiktsartikkel påpeker manglende forskningsbasert dokumentasjon bak tiltaksplanen Liverpool Care Pathway. Artikkelforfatterne konkluderer med at LCP ikke er tilpasset behovene til døende personer med demens.
Retningslinjen skal bidra til god diagnostikk og tilpasset oppfølging for personer med demens.
– og det blir vi faktisk, i økende grad!

Sider