Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Nyhetsarkiv for Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Vi har ledig stilling som stipendiat tilknyttet prosjektet ”Kan jeg få dø hjemme?”
Med tittelen «Hvem skal leve og hvem skal dø?» arrangerte avisen Bergens Tidende helsedebatt.
Felles møtepunkt for alle med interesse for alders- og sykehjemsmedisin.
Økt fokus på forskning i primærhelsetjenesten krever at kommunene må være med.
Søndag 24. januar er det klart for festforestilling og utdeling av Omsorgsprisen 2015.
Senter for alders- og sykehjemsmedisin deltar i utviklingen av en felles standard på sykehjem.
Takk til alle som har bidratt til å gjennomføre KOSMOS-prosjektet i Bærum og Sarpsborg.
Det foregår en absurd diskriminering av gamle mennesker. De er ikke engang med når vi diskuterer prioriteringer i helsevesenet.
Dr Josephine Hockley gjestet Senter for alders- og sykehjemsmedisin.
Den internasjonale konferansen om advance care planning, forberedende samtale, samlet deltakere fra 33 land.
Disputerer for ph.d-graden med avhandlingen: «Dignity-preserving care for persons living with dementia», Verdighetsbevarende omsorg for personer med demens.
Høstens tverrfaglige seminarmøter starter med et viktig tema.
Nytt om forskning innen alders- og sykehjemsmedisin i tidsskriftet Omsorg.

Sider