Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Nyhetsarkiv for Senter for alders- og sykehjemsmedisin

SEFAS med Bettina Husebø er med i gruppen ved Det medisinsk-odontologiske fakultet som er kommet til den andre runden i søknadsprosessen om å titulere seg Senter for fremragende forskning (SFF).
SEFAS er en sentral aktør i arbeidet med å styrke samarbeidet om forskning, innovasjon og utdanning i helse- og omsorgstjenestene i Bergen kommune.
«Hvor ønsker du å dø?» og «Hva er viktig for deg i livets siste fase?» var spørsmålene vi stilte deltakerne på konferansen. Svarene var ikke overraskende.
Vår rykende ferske årsrapport med informasjon om våre spennende prosjekter og aktiviteter i året som er gått.
Senterleder Bettina Husebø snakker 19. april til nærings-, kultur- og samfunnsaktører i Bergen under den årlige Christie-konferansen i Grieghallen. Temaet for årets konferanse er demografi.
Fire sentre ved UiB er med i andre runde om å få den prestisjetunge tittelen som Senter for fremragende forskning (SFF).
Spennende mulighet på Senter for alders- og sykehjemsmedisin.
Vi har ledig stilling som stipendiat tilknyttet prosjektet ”Kan jeg få dø hjemme?”
Med tittelen «Hvem skal leve og hvem skal dø?» arrangerte avisen Bergens Tidende helsedebatt.
Felles møtepunkt for alle med interesse for alders- og sykehjemsmedisin.
Økt fokus på forskning i primærhelsetjenesten krever at kommunene må være med.
Søndag 24. januar er det klart for festforestilling og utdeling av Omsorgsprisen 2015.
Senter for alders- og sykehjemsmedisin deltar i utviklingen av en felles standard på sykehjem.
Takk til alle som har bidratt til å gjennomføre KOSMOS-prosjektet i Bærum og Sarpsborg.
Det foregår en absurd diskriminering av gamle mennesker. De er ikke engang med når vi diskuterer prioriteringer i helsevesenet.
Dr Josephine Hockley gjestet Senter for alders- og sykehjemsmedisin.

Sider