Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Ph.d.

Forskerutdanning

SKOK er et tverrfakultært senter med ph.d.-kandidater tilknyttet ulike ph.d.-program og forskerskoler ved UiB.

bilde fra doktordisputas høsten 2015
Foto/ill.:
Thor Brødreskift

Hovedinnhold

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) tilbyr kurs som kan inngå i opplæringsdelen i forskerutdanningen.

SKOK arrangerer ph.d.-kurs for våre egne ph.d.-kandidater så vel som for andre doktorgradskandidater ved UiB og andre doktorgradsstudenter i inn- og utland. Se noen av våre tidligere ph.d.-kurs under Tilknyttet innhold (for flere eksempler, se den engelske siden.)

Vi tilbyr også kurs i regi av den nasjonale forskerskole i kjønnsforskning, som ofte legges opp som team-undervisning sammen med andre kjønnsforskere fra Norge og fra utlandet. Alle kursene er åpne for deltakere utenfor SKOK og UiB.

Som en del av vårt ordinære utadrettede seminarprogram arrangerer vi jevnlig master- og PhD-stafetter, der vi inviterer mastergradsstudenter og ph.d.-kandidater fra UiB til å komme og legge frem sine respektive kjønnsforskningsprosjekter for andre. Deltakerne får veiledning og kommentarer fra ansatte ved SKOK.