Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Forskerutdanning

SKOK er et tverrfakultært senter med PhD-kandidater tilknyttet ulike PhD-program og forskerskoler ved UiB.

bilde fra doktordisputas høsten 2015
Foto/ill.:
Thor Brødreskift

Hovedinnhold

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) tilbyr kurs som kan inngå i opplæringsdelen i forskerutdanningen. SKOK arrangerer PhD-kurs for våre egne PhD-kandidater så vel som for andre doktorgradskandidater ved UiB og andre doktorgradsstudenter i inn- og utland. Gjennom forskningssamarbeidet New Tools for Transnational Analysis in Postgraduate Intersectional Gender Research samarbeider vi med Universiteter i Linköping, Budapest, og Cape Town. Vi tilbyr også kurs i regi av den nasjonale forskerskole i kjønnsforskning, som ofte legges opp som team-undervisning sammen med andre kjønnsforskere fra Norge og fra utlandet. Alle kursene er åpne for deltakere utenfor SKOK og UiB.

Som en del av vårt ordinære utadrettede seminarprogram arrangerer vi jevnlig master- og PhD-stafetter, der vi inviterer mastergradsstudenter og PhD-kandidater fra UiB til å komme og legge frem sine respektive kjønnsforskningsprosjekter for andre. Deltakerne får veiledning og kommentarer fra ansatte ved SKOK.

I tillegg har stipendiatene ved SKOK opprettet en PhD-gruppe for alle stipendiater ved UiB som problematiserer kjønn i sine prosjekter.