Hjem

Sosiologisk institutt

Hovedinnhold

Sosiologisk Institutt

I sosiologien arbeider ein med å forklara og fortolka korleis menneska vert forma av samfunnsforhold, samstundes som dei sjølve kan endra desse vilkåra gjennom handlingane sine.

Sosiologisk institutt har ein brei forskingsprofil. Ved sida av generell innføring i sosiologi og metode tilbyr vi mange undervisningsemne innan profilområda Velferd, ulikskap og livsløp, Migrasjon, integrasjon og mobilitet og Arbeid, klasse og utdanning.  

Fristen for å søkja opptak til våre studieprogram er 15. april. Søknad for opptak til årsstudium og bachelorprogrammet vårt må gjerast via Samordna opptak, og ein søkjer opptak til masterprogrammet via søknadsweb. Dersom du har spørsmål kan du senda dei på e-post til studieveileder.

 

Ny forskning
Blond kvinne med boblejakke, med bybilde i bakgrunnen

– Selv på bygda kan bønder nå betraktes som en minoritet

De er styrt av naturtid og mange jobber sinnsykt mye. Å være bonde innebærer en større fare for å bli ekskludert fra ulike arenaer, ifølge ny studie fra UiB.

Horisont 2020
Jan Skrobanek og Solvejg Jobst

Skal forske på ulikskap i europeiske utdanningssystem

Den sosiale ulikskapen i europeiske utdanningssystem er stor. Forskarar frå HVL og UiB deltek i eit prosjekt som skal finne ut kva som kan motverke ulikskapen.

Illustrasjon

Hva jobber en ferdigutdannet sosiolog med?

Ferdig utdannede sosiologer har mange interessant jobber. Vi finner våre kandidater i privat-, offentlig- og frivillig sektor. Les mer om noen av våre kandidater og hvordan de ser på overgangen fra studie til arbeidsliv.

Sosiologer i arbeidslivet