Hjem

Sosiologisk institutt

Hovedinnhold

Sosiologisk Institutt

I sosiologien arbeider ein med å forklara og fortolka korleis menneska vert forma av samfunnsforhold, samstundes som dei sjølve kan endra desse vilkåra gjennom handlingane sine.

Sosiologisk institutt har ein brei forskingsprofil. Ved sida av generell innføring i sosiologi og metode tilbyr vi mange undervisningsemne innan profilområda Velferd, ulikskap og livsløp, Migrasjon, integrasjon og mobilitet og Arbeid, klasse og utdanning.  

Fristen for å søkja opptak til våre studieprogram er 15. april. Søknad for opptak til årsstudium og bachelorprogrammet vårt må gjerast via Samordna opptak, og ein søkjer opptak til masterprogrammet via søknadsweb. Dersom du har spørsmål kan du senda dei på e-post til studieveileder.

 

SEMINARLEDER SØKES
Studenter i en undervisningssituasjon

Bli seminarleder på sosiologi!

Har du lyst til å være seminarleder ved Sosiologisk Institutt neste semester? Søknadsfrist 14.05!

Emner
Studenter

Valgemner vår 2023

Valgemnene som tilbys på sosiologisk institutt varierer fra semester til semester. Nedenfor finner du en oversikt over hvilke valgemner du kan velge mellom vårsemesteret 2023.

Ledige seminarleiarstillingar
Undervisning

Bli seminarleiar på MET 102 - Samfunnsvitenskapleg metode

Vi søkjer no etter seminarleiarar for høstsemesteret 2023. Søknadsfristen er 12. mai!

Horisont 2020
Jan Skrobanek og Solvejg Jobst

Skal forske på ulikskap i europeiske utdanningssystem

Den sosiale ulikskapen i europeiske utdanningssystem er stor. Forskarar frå HVL og UiB deltek i eit prosjekt som skal finne ut kva som kan motverke ulikskapen.

"Admission Impossible? School Choice in European Cities"
Bilde av sosiologisk institutt

Nytt forskningsprosjekt om fritt skolevalg i Europa

Prosjektet «Admission Impossible? School Choice in European Cities» mottok 12 millioner kroner i støtte fra Norges Forskningsråd for å forske på skolevalg i Vest-Europa.

Illustrasjon

Hva jobber en ferdigutdannet sosiolog med?

Ferdig utdannede sosiologer har mange interessant jobber. Vi finner våre kandidater i privat-, offentlig- og frivillig sektor. Les mer om noen av våre kandidater og hvordan de ser på overgangen fra studie til arbeidsliv.

Sosiologer i arbeidslivet

Ledige stillinger

Det er ingen ledige stillinger ved denne enheten for øyeblikket.