Hjem

Sosiologisk institutt

Sosiologisk Institutt

Sosiologar studerer relasjonane mellom menneske i små og store sosiale fellesskap, mellom individ, grupper og organisasjonar både på det lokale, nasjonale og globale plan. I sosiologien arbeider ein med å forklara og fortolka korleis menneska vert forma av samfunnstilhøve, samstundes som dei sjølve kan endra desse vilkåra gjennom handlingane og reaksjonane sine. Sosiologiske studium kan dreia seg om alt frå analyse av møte mellom enkeltindivid til gransking av globale sosiale prosessar.

Fristen for å søkja opptak til våre studieprogram er 15.april. Søknad for opptak til årsstudium og bachelorprogrammet vårt må gjerast via Samordna opptak, og ein søkjer opptak til masterprogrammet via søknadsweb. Dersom du har spørsmål kan du senda dei på epost til: studieveileder@sos.uib.no

De viktige debattene fortsetter
Bilde av koronavirus

Sosiologisk institutt om koronakrisen

Hvordan påvirker koronaviruset samfunnet? Flere av våre dyktige sosiologer har bidratt i det offentlige ordskiftet, og vi har samlet noen av bidragene deres på denne siden. Her kan du finne tekster med sosiologiske perspektiv på ulike tema knyttet til Covid-19 og pandemiens påvirkning på individ og...

Ny publikasjon av Atle Møen
Evolusjon illustrasjon

Eit sosiologisk perspektiv på evolusjonen

I denne artikkelen argumenterer Atle Møen for at det er viktig med ein tovegskommunikasjon mellom sosiologien og eit naturalistisk perspektiv på evolusjonen. Det kan vera gode grunnar for at sosiologien treng ei naturalistisk vending, men det er like viktig å peika på at den nye evolusjonsbiologien,...

Undervisning høsten 2020
Seminarundervising

Vil du bli seminarleder?

Har du lyst til å være undervisningsassistent ved Sosiologisk Institutt neste semester? Vi tar nå imot søknader.

Emner
Studenter

Valgemner høsten 2020

Valgemnene som tilbys på sosiologisk institutt varierer fra semester til semester. Nedenfor finner du en oversikt over hvilke valgemner du kan velge mellom høstsemesteret 2020.

Ny publikasjon av Isak Lekve
Illustrerende utklipp fra Lekves artikkel i klassekampen

«Arbeidskamper i det nye arbeidslivet»

Truer internasjonalisering av arbeidslivet den norske modellen? I denne artikkelen, publisert i Norsk sosiologisk tidsskrift, undersøker Lekve dette spørsmålet gjennom en analyse av streiken i Norse Production høsten 2017.

Illustrasjon

Hva jobber en ferdigutdannet sosiolog med?

Ferdig utdannede sosiologer har mange interessant jobber. Vi finner våre kandidater i privat-, offentlig- og frivillig sektor. Les mer om noen av våre kandidater og hvordan de ser på overgangen fra studie til arbeidsliv.

Sosiologer i arbeidslivet