Hjem

Sosiologisk institutt

Hovedinnhold

Sosiologisk Institutt

I sosiologien arbeider ein med å forklara og fortolka korleis menneska vert forma av samfunnsforhold, samstundes som dei sjølve kan endra desse vilkåra gjennom handlingane sine.

Sosiologisk institutt har ein brei forskingsprofil. Ved sida av generell innføring i sosiologi og metode tilbyr vi mange undervisningsemne innan profilområda Velferd, ulikskap og livsløp, Migrasjon, integrasjon og mobilitet og Arbeid, klasse og utdanning.  

Fristen for å søkja opptak til våre studieprogram er 15. april. Søknad for opptak til årsstudium og bachelorprogrammet vårt må gjerast via Samordna opptak, og ein søkjer opptak til masterprogrammet via søknadsweb. Dersom du har spørsmål kan du senda dei på e-post til studieveileder.

 

Emner
Studenter

Valgemner høsten 2021

Valgemnene som tilbys på sosiologisk institutt varierer fra semester til semester. Nedenfor finner du en oversikt over hvilke valgemner du kan velge mellom høstsemesteret 2021.

Horisont 2020
Jan Skrobanek og Solvejg Jobst

Skal forske på ulikskap i europeiske utdanningssystem

Den sosiale ulikskapen i europeiske utdanningssystem er stor. Forskarar frå HVL og UiB deltek i eit prosjekt som skal finne ut kva som kan motverke ulikskapen.

Ny publikasjon av Nossen, Gjerde, Kalstø og Lorentzen
Nav logo

"Kort vei fra tiltak til jobb? Løpebaner for arbeidssøkere som deltar i tiltak"

I denne analysen benytter vi registerdata til å følge arbeidssøkere som startet i et arbeidsmarkedstiltak i 2014 i fem år. Ved hjelp av sekvensanalyse identifiserer vi de vanligste løpebanene fra tiltak til jobb eller andre statuser. Andelen som raskt kommer i heltidsjobb er klart høyest blant...

Nytt prosjekt om fritt skolevalg i Europa
Bilde av sosiologisk institutt

Admission Impossible? School Choice in European Cities

Prosjektet «Admission Impossible? School Choice in European Cities» mottok 12 millioner kroner i støtte fra Norges Forskningsråd etter vårens søknadsrunde. Sosiologisk institutt utlyser i disse dager et PhD stipendiat samt en forskerstilling knyttet til prosjektet.

Studiestart
Bachelorstudenter

Studiestart 2021 - master i sosiologi

Sosiologisk institutt ønsker alle nye masterstudenter hjertelig velkommen til studiestart. Nedenfor finner du faglig og sosialt program for uke 34. Programmet oppdateres frem mot studiestart.

Illustrasjon

Hva jobber en ferdigutdannet sosiolog med?

Ferdig utdannede sosiologer har mange interessant jobber. Vi finner våre kandidater i privat-, offentlig- og frivillig sektor. Les mer om noen av våre kandidater og hvordan de ser på overgangen fra studie til arbeidsliv.

Sosiologer i arbeidslivet