Hjem
Sosiologisk institutt

Nyhetsarkiv for Sosiologisk institutt

Hverdagens ‘care loops’ lager flyt i hverdagen for de mange. Men ikke hos alle.
Artikkelen diskuterer endringer i kjønnsroller knyttet til migrasjon, innenfor en kontekst som handler om nord/nord mobilitet.
Den nye utgivelsen bygger på Grønmos bok Samfunnsvitenskapelige metoder, som er publisert av Fagbokforlaget (2. utgave i 2016), og som brukes ved UiB og mange andre skandinaviske universiteter og høgskoler.
Ove Skarpenes og Rune Sakslind har fått publisert en artikkel i Scandinavian Journal of Educational Research, med tittelen: Educational Experiences and Perceptions of Occupational Hiearchies: The Case of the Norwegian Working Class.
Dei nye studentane ved SV -fakultetet vart tekne imot med pomp og prakt i dag. Rekordmange har takka ja til studieplass ved fakultetet. (bildekarusell)
Ann Nilsen har nylig publisert en artikkel i tidsskriftet Housing, Theory and Society.
Gratulerer til dei vel 400 bachelorstudentane og nær 200 masterstudentane som har blitt ekte samfunnsvitarar! Alle har fullført graden sin ved SV-fakultetet høsten 2018 og våren 2019!
Samfunnsfaga er i vinden, og dette viser igjen på søkjartala til SV-fakultetet. Både medie- og IKT-fag, og fag som geografi, antropologi og sosiologi har fått fleire søkjarar.
I Middelklassekulturen i Norge foretar Rune Sakslind, Ove Skarpenes og Roger Hestholm en analyse av hvordan den norske, høyt utdannede middelklassen forstår seg selv som kunnskapsarbeidere.
Hvilke myter finnes det i det offentlige ordskiftet om velferdsstaten?
Professor Hans-Tore Hansen ved Sosiologisk institutt har deltatt i et regjeringsoppnevnt utvalg som har hatt som oppdrag å komme med forslag om finansiering av livsopphold for voksen i grunn- og videregående opplæring.
Tidligere masterstudent, Gabriel Steinsbekk, har publisert en artikkel i NST. Artikkelen er basert på masteroppgaven han leverte i fjor.
Denne artikkelen tar for seg ungdomsgruppa som flyttar på seg i samanheng med elevutveksling på vidaregåande skule. Fokuset er retta mot jamaldergruppa og spesielt effekten av å vere saman med jamaldra frå same heimland under utanlandsopphaldet.
Hvordan opplever flyktninger og asylsøkere møtet med det norske velferdssystemet? Hvordan skape tillit og utvikle gode velferdstjenester? Dette er sentrale tema for et nytt videreutdanningskurs på deltid som starter opp ved UiB høsten 2018. Søknadsfristen er utvidet til 13. august.
Ulike aspekter av og paradigmer innen europeisk asylpolitikk ble presentert da Universitetet i Bergen avholdt en heldagskonferanse om migrasjonsforskning i Brussel i mai 2018.
Karen Christensen, har nylig publisert en artikkel i samarbeid med Doria Pilling i Journal of Social Policy fra prosjektet 'Making user participation work - from policy to practise'.
SV-fakultetet opplever rekordstor søkning til studieprogrammer på bachelornivå med 11 prosent i forhold til fjoråret. Søkertallene til masterprogrammene på fakultetet øker med hele 14 prosent.
Det gutta ligger etter i skolen, tar de igjen i arbeidslivet!

Sider