Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Klimanøytralt UiB

Leide togvogn for kickstart på klimakonferanse

Klimaomstillingssenteret CET tyvstartet like godt Beyond Oil - konferansen ved å okkupere en hel togvogn på toget fra Oslo til Bergen.

konferansetoget
CET leide en hel togvogn fra VY og kickstartet Beyond Oil - konferansen over fjellet fra Oslo til Bergen.
Foto/ill.:
Judith Dalsgård

Hovedinnhold

25 forskere fra Storbritannia, Sverige, Frankrike og Finland fikk miljøvennlig transport og kickstart på årets Beyond Oil- konferanse. Senter for klima- og energiomstilling (CET) leigde like godt en hel togvogn og tok opptakten til konferansen på vegen over fjellet fra Oslo til Bergen. 

snøballkrig
Foto/ill.:
Judith Dalsgård

Klimaforskerene fikk nærkontakt med klimaet på Finse på konferansetogets tur til Beyond Oil - konferansen i Bergen. 

– Det finnes mange muligheter for å redusere klimagassutslippene fra forskning, og vi ville bruke Beyond Oil til å vise hva som er mulig. Da vi gikk gjennom forrige konferanse så vi at mange reiste fra eller gjennom Oslo. Så fikk vi idéen om å få mange av disse reisene over på tog. Tanken var at dette ville samtidig være noe som tilførte konferansen noe, utover utslippskuttene. Jeg tror mange likte det å starte konferansen på denne måten, med en faglig og sosial opplevelse. Og ikke minst er det en fantastisk togreise, sier senterleder Håvard Hårstad.