Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Ph.d. - Forskerutdanning - Doktorgrad

Vil du bli ph.d. ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet?

På disse sidene finner du informasjon du trenger dersom du ønsker å bli ph.d.-kandidat.

kandidater til doktorpormosjon fra sv fakultetet sammen med rektor, direktør og prodekan
Foto/ill.:
Thor Brødreskift, UiB

Hovedinnhold

Har du tatt mastergrad, men vil fordype deg mer innen ditt fagfelt? Er du motivert, ambisiøs og analytisk? Liker du varierte dager med muligheten til å lære, forske og formidle?

Ph.d.-utdanning gir deg muligheter til å kunne jobbe i akademia og forske i dybden av et felt du har interesse for.

Ph.d.-programmet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er internasjonalt orientert og vi rekrutterer ph.d.-kandidater fra hele verden til våre spennende forskningsmiljøer innen fagene sosiologi, statsvitenskap, samfunnsøkonomi, informasjonsvitenskap, medievitenskap, sosialantropologi, systemdynamikk og geografi.

Hva vil det si å ta en ph.d.-grad?

Ph.d.-utdanningen er normert til 3 årsverk.

Ph.d.-utdanningens viktigste komponent er et selvstendig forskningsarbeid som gjennomføres under aktiv veiledning.

Ph.d.-graden tildeles på grunnlag av:

  1. Godkjent vitenskapelig avhandling
  2. Godkjent gjennomføring av opplæringsdelen, eventuelt annen godkjent faglig skolering eller kompetanse
  3. Godkjent prøveforelesning over oppgitt emne, og
  4. Godkjent offentlig forsvar av avhandlingen (disputas)

I arbeidet med avhandlingen får du fordypet deg i et felt du har interesse for. I tillegg til arbeidet med avhandling, får du ta kurs i faglig kontekst, metode og teori som gir faglig dybde og bredde i eget fag, samtidig som faget settes inn i en større ramme. I løpet av forskerutdanningsperioden får du også trening i formidling av faglig arbeid overfor fagfeller, studenter og allmennheten.

Ph.d.-utdanningen skal være finansiert. Det betyr at du enten får lønn som stipendiat eller gjennom andre ansettelsesforhold i avtaleperioden. 

Som ph.d.-kandidat vil du jobbe sammen med andre engasjerte kandidater og forskere, og du vil få mulighet til å reise ut, til å etablere nettverk. En ph.d.-utdanning er en god start på karrieren, i eller utenfor akademia. 

Ph.d.-programmet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet