Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
IKT for samfunnsvitere

Kurs i IKT samfunnsvitere

Vil du øke din digitale kompetanse? SV-fakultetet tilbyr emner i IKT som passer for alle samfunnsvitere som vil lære å hente inn og bruke digitale data på en effektiv måte.

Utklipp av bokforside med tannhjul i bakgrunnen og teksten "Python for everybody - Exploring data in Python 3"
Utklipp av bokforside med tannhjul i bakgrunnen og teksten "Python for everybody - Exploring data in Python 3" Foto/ill.: Charles Severance
Foto/ill.:
Charles Severance

Hovedinnhold

SV-fakultetet og Institutt for informasjons- og medievitenskap tibyr en  IKT-pakke med 4 emner som gir totalt 25 studiepoeng. Emnene kan tas av alle bachelorstudenter ved SV-fakultetet som frie studiepoeng i graden.

Hvorfor ta IKT-pakken?

Disse emnene vil gjøre deg i stand til å hente inn og bruke nye digitale data på effektive måter i bachelor- og masteroppgaver, hever din digitale kompetanse, og øker arbeidslivsrelevansen av utdanningen din. Kombinasjonen av samfunnsvitenskapelige og IKT-baserte metoder er sentralt i utviklingen av SV-fagene og er etterspurt i arbeidslivet.

Og når?

Du kan begynne å ta pakken i vårsemesteret med emnet DATA110 (10 sp) (tilsvarer emnet INFO132). Du må ta dette emnet i vårsemesteret for å kunne ta de resterende emnene i høstsemesteret.

Vi vil tilby emnene DATA120 Databaser (5 sp), DATA150 Datasett (5 sp) og DATA160 Datahenting (5 sp) på uregelmessig basis. Du velger selv hvilke emner du vil ta i tillegg til DATA110.

Innføring i programmering

DATA110 Innføring i programmering er et grunnkurs i programmering i Python. Her får du grunnleggende ferdigheter i programmering, generell digital kompetanse, og grunnlag for å spesialisere programmeringsferdighetene dine i ulike retninger. 

De 3 andre emnene er mindre påbyggingskurs. Disse bygger på programmeringskurset, men er innbyrdes uavhengig av hverandre. De gir innføring i mer spesialiserte temaer innen datahåndtering ved hjelp av verktøy i Python. 

Databaser

DATA120 Databaser gir en praktisk innføring i databaser, der du lærer hvordan man strukturerer databaser i tabeller, innhenter informasjon fra databaser via SQL og hvordan du kan gjøre bruk av databaser i Python-programmer.

Datasett

I DATA150 Datasett lærer du å tilrettelegge datasett for analyse gjennom å bearbeide, lagre og trekke ut informasjon fra data via Python og verktøyet Pandas.

Datahenting

DATA160 Datahenting gir en innføring i teknikker for å høste data fra nett via Python og håndtere vanlige formater som blir brukt i data-kilder og -overføring.