Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
DIKU midler

Skal utvikle studentaktiv læring

Professor Lars Nyre tok i dag mot 5 millioner kroner fra DIKU for å videreutvikle innovasjonspedagogikk for medieutdanninger.

Lars Nyre innovasjonspedagogikk for medieutdanninger
Professor Lars Nyre skal videreutvikle faget innovasjonspedagogikk for medieutdanninger. Nå har han fått tildelt 5 millioner kroner fra DIKU til formålet.
Foto/ill.:
Regine Olsen-Hagen, UiB

Hovedinnhold

– Vi skal bruke pengene til å støtte opp under utviklingen av ny teknologi blant våre studenter i Media City Bergen. Vi skal sette studenter i kontakt med brukergrupper, og vi skal gi dem lønn og reisemidler så de kan presentere prototyper i de rette fora nasjonalt og internasjonalt.

Studentaktiv læring

Det sier professor Lars Nyre, etter å ha tatt imot 5 millioner kroner fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku). Midlene ble gitt for å videreutvikle og strukturere Innovasjonspedagogikk for medieutdanninger som er utviklet i Media City Bergen.

innovasjonspedagogikk for medieutdanning midlar til lars nyre

Lars Nyre var en av dem som fikk midler fra DIKU til å utivikle nyskapende undervisnings- og vurderingspraksis.

Foto/ill.:
Knut Risnes, UiB

Universitetet i Bergen fikk om lag 30 millioner kroner i støtte til seks ulike prosjekter for å utvikle nyskapende undervisnings- og vurderingspraksis.

Innovasjon i undervisningen

– Med slike tildelinger kan fagmiljøene ansette flere til å jobbe med kvalitetsutvikling, noe det ikke er så mye tid til i en undervisningshverdag. Derfor er det viktig å få tildelt eksterne utviklingsmidler, sier Oddrun Samdal, viserektor for utdanning.

innovasjonspedagogikk for medieutdanning midlar til lars nyre kake
Foto/ill.:
Knut Risnes, UiB