Home
Faculty of Social Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
DIKU midler

Skal utvikle studentaktiv læring

Professor Lars Nyre tok i dag mot 5 millioner kroner fra DIKU for å videreutvikle innovasjonspedagogikk for medieutdanninger.

Lars Nyre innovasjonspedagogikk for medieutdanninger
Professor Lars Nyre skal videreutvikle faget innovasjonspedagogikk for medieutdanninger. Nå har han fått tildelt 5 millioner kroner fra DIKU til formålet.
Photo:
Regine Olsen-Hagen, UiB

Main content

– Vi skal bruke pengene til å støtte opp under utviklingen av ny teknologi blant våre studenter i Media City Bergen. Vi skal sette studenter i kontakt med brukergrupper, og vi skal gi dem lønn og reisemidler så de kan presentere prototyper i de rette fora nasjonalt og internasjonalt.

Studentaktiv læring

Det sier professor Lars Nyre, etter å ha tatt imot 5 millioner kroner fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku). Midlene ble gitt for å videreutvikle og strukturere Innovasjonspedagogikk for medieutdanninger som er utviklet i Media City Bergen.

innovasjonspedagogikk for medieutdanning midlar til lars nyre

Lars Nyre var en av dem som fikk midler fra DIKU til å utivikle nyskapende undervisnings- og vurderingspraksis.

Foto/ill.:
Knut Risnes, UiB

Universitetet i Bergen fikk om lag 30 millioner kroner i støtte til seks ulike prosjekter for å utvikle nyskapende undervisnings- og vurderingspraksis.

Innovasjon i undervisningen

– Med slike tildelinger kan fagmiljøene ansette flere til å jobbe med kvalitetsutvikling, noe det ikke er så mye tid til i en undervisningshverdag. Derfor er det viktig å få tildelt eksterne utviklingsmidler, sier Oddrun Samdal, viserektor for utdanning.

innovasjonspedagogikk for medieutdanning midlar til lars nyre kake
Foto/ill.:
Knut Risnes, UiB