Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Ansettelsesutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Ansettelsesutvalget behandler alle ansettelser i midlertidige vitenskapelige stillinger ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Ansettelser i faste vitenskapelige stillinger gjøres av fakultetsstyret.

Hovedinnhold

Ansettelsesutvalget for midlertidige vitenskapelige stillinger skal bestå av dekanen som leder og fire medlemmer. To av medlemmene skal representere arbeidsgiver, ett medlem tjenestemennene og ett medlem studentene.

Leder: Dekan Jan Erik Askildsen Vara: Prodekan Siri Gloppen

Representanter fra gruppe A: Professor Ragnhild Overå og professor Knut Helland

Tjenestemennene: Professor Johs. Hjellbrekke 

Studentmedlem: Mira-Elena Ågotnes Seilen

Ansettelsessakene behandles på sirkulasjon.