Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Pris ved SV-fakultetet

Får pris for artikkel om «The London Season» og elitens ekteskapsmarked på 1800-tallet

Førsteamanuensis ved Institutt for økonomi, Marc Goni, får publikasjonsprisen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet for 2023. Det vedtok fakultetsstyret 13. juni.

Mann med mørkt hår og blå skjorte foran bygg badet i sol
Marc Goni ble inspirert av Jane Austen for valg av forskningstema.
Foto/ill.:
Amanda Schei

Hovedinnhold

Vinneren av publikasjonsprisen 2023 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er førsteamanuensis ved Institutt for økonomi, Marc Goñi, for artikkelen «Assortative matching at the top of the distribution: Evidence from the world's most exclusive marriage market». 

Ifølge innstillingskomiteen, som har bestått av Birgit Kopainsky, Ottar Mæstad og Geir Henning Presterudsen, representerer artikkelen forskning av høy kvalitet, med høy originalitet og solid metodisk håndverk. 

— Jeg er veldig glad for å få denne prisen. Som akademikere må vi gjøre mye arbeid før vi får noen som helst positive nyheter. Det er mye datainnsamling, analyse og skriving, og man må tåle mye avvisning og negative tilbakemeldinger på veien. Så det er veldig givende å få denne anerkjennelsen nå, sier Goni, som opprinnelig er fra Barcelona i Spania.  

Avlyste «The London Season» 

Artikkelen, som er publisert i det anerkjente tidsskriftet American Economic Journal: Applied Economics, ser på hvordan ektefeller fant sin make i det engelske aristokratiet på 1800-tallet, og viser at måten dette foregikk på, hadde store implikasjoner både for familiens makt og for offentlige tjenester for den øvrige befolkningen.  

— La oss si at det var en kombinasjon av økonomisk interesse for ekteskap og det at jeg har lest mye Jane Austen som gjorde at jeg endte opp med å studere dette, sier Goni.  

I London møttes avkommet til den rike, eksklusive eliten i England for å gifte seg med hverandre på en serie med ball på en viss i tid av året (kalt the London Season). Dette var datidens måte å gjøre det enklere for de unge å finne partner som lignet dem selv, men mekanismer med lignende funksjoner finnes også i dagens «ekteskapsmarked».  

Fikk konsekvenser for folks utdanning 

Innstillingskomiteen mener artikkelen på kløktig vis demonstrer hva som var konsekvensene av denne praksisen, «ved å studere hva som skjedde i kjølvannet av at the Season ble nærmest avlyst i tre år på rad tidlig på 1860-tallet, som følge av at dronning Victoria sørget over at hennes mor og prins Albert døde med kort tids mellomrom. Den overraskende konklusjonen i artikkelen er at dette førte til en vesentlig utvidelse av offentlig utdanning i England».  

Artikkelen viser for det første at når the Season ble avlyst, førte dette til at elitens barn i mye større grad giftet seg med mer vanlige folk (commoners). Sannsynligheten for dette økte med 40 prosent. Slike ekteskap påvirket elitens døtre, men også døtrenes brødre og fedre. Sannsynligheten for at brødrene hennes ble innvalgt i parlamentet sank med 50 prosent og familiens prestisje falt.  

I sin tur førte dette til at valgkretsene som ikke lenger var representert av eliten ble mye mindre motstandere av offentlig utdanning, og alt dette endte i en lov om offentlig utdanning vedtatt på 1870-tallet. 

Internasjonal omtale 

— Marc er en svært dyktig forsker. Artikkelen han får prisen for får fram det tydelig, men den viser også på en god måte bredden i økonomifaget.  Jeg er derfor veldig glad på både Marcs og instituttets vegne for denne anerkjennelsen, sier leder for Institutt for økonomi, Tommy Staahl Gabrielsen. 

Gonis artikkel «benytter avanserte metodiske grep for å identifisere årsakssammenhenger» og representerer ifølge innstillingskomiteen forskning av høy kvalitet, med høy originalitet og solid metodisk håndverk. Den er basert på et omfattende arbeid med å framstille nye datasett, inkludert ett basert på en innsamling av 684 biografier av aristokratiske fedre og brødre som utgjør utgangsnivået for analysen, ett som viser hvem som deltok i the Season og ett over alle ekteskap inngått i det engelske aristokratiet på 1800-tallet.  

Artikkelen har blant annet vært tema i en hel episode i podasten Freakonomics Radio med tittelen «Why Did You Marry That Person», og blitt dekket av The Times: «How Prince Albert's death ended debutantes' season in sun». 

Her kan du lese den vitenskapelige artikkelen. 

Hva er publikasjonsprisen? 

Prisen for årets publikasjon skal gis til en publikasjon fra 2021 eller 2022 som tilfredsstiller krav om høy vitenskapelig kvalitet, originalitet og nyskapning. Publikasjonene kan være en artikkel, et bokkapittel, en bok, eller annen type vitenskapelig arbeid. Publikasjonen skal ha høy vitenskapelig verdi innen det fagfeltet den representerer. Den skal ha vært publisert i et av de beste vitenskapelige tidsskriftene eller på det beste forlaget for fagområdet eller blitt lagt merke til på annen måte. Publikasjonen har ført til oppmerksomhet rundt fagmiljøet eller instituttet. Internasjonal oppmerksomhet blir spesielt vektlagt, men god nasjonal omtale, utløsing av faglige, fagpolitiske eller andre slags debatter og mediedekning har verdi. 

Vinneren av fakultetets pris mottar kr. 25 000. Midlene gis som driftsmidler.