Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Veikart

Veikart for forskningsinfrastruktur

Veikartet for forskningsinfrastrukturer ved Det samfunnsvitenskapelige fakultetet inneholder en oversikt over eksisterende og planlagte infrastrukturer og prioriteringskriterier, som kan veilede fakultetet i etablering og videreføring av forskningsinfrastrukturer.

Illustrasjon forskningsinfrastruktur
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

I strategiplanen for Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2023-2030 vektlegges det at forskningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet skal være av en høy internasjonal kvalitet. Den skal være fri og uavhengig og bygge på høye etiske standarder. Det skal legges til rette for kreativitet og nyskaping, både innenfor våre disipliner og på tvers av fagfelt.  Som en del av dette er det også et mål å videreutvikle fakultetets forskningsinfrastrukturer.

Veikartet er strukturet i to deler. Del 1 tar for seg en kortfattet beskrivelse av innmeldte eksisterende og planlagte forskningsinfrastrukturer ved Det samfunnsvitenskapelige fakultetet, og del 2 presenterer arbeidsgruppens forslag til prioriteringskriterier som kan veilede fakultetet i etablering og videreføring av forskningsinfrastrukturer. I tillegg har veikartet et appendiks med oversikt over innmeldte behov som er relatert til forskningsinfrastrukturer. 

Oversikten i del 1 vil bli oppdatert årlig. Prioriteringskriteriene i del 2 vil ikke ha det samme behovet for regelmessig oppdatering. Ved behov for endring i kriteriene vil det legges frem en ny sak for fakultetsstyret.  

Dokumenter