Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Nyhet

Bidrar økende ulikhet til større oppslutningen globalt om ytre høyre-partier?

Ytre høyre og autoritære regimer er på fremmarsj over hele verden. Under årets GRIP-forelesning vil den anerkjente sosiologen Walden Bello utforske dette temaet.

Picture og a man
Walden Bello, leder av tenketanken Focus on the Global South, vil i forelesningen sin utforske hva fremveksten av ytre-høyrepartier handler om. Er oppgangen et globalt fenomen, og i så fall, er det uunngåelig?
Foto/ill.:
Wesley Maraire

Hovedinnhold

«……..man kan ikke undervurdere rollen som nyliberalisme og globalisering har spilt i å skape bevegelser på den radikale høyresiden. Forverret levestandard og store ulikheter skapt av nyliberal politikk har ført til desillusjon blant folk som føler at det liberale demokratiet var blitt fanget av de rike og til mistillit til sentrum-høyre- og sentrum-venstre-partier som fremmet denne politikken ....»

Ytre-høyre-partier- og bevegelser har hatt økende oppslutning de siste tiårene, og fått både mer støtte blant velgere og stadig mer innflytelse over mainstream-politikk. Flere er bekymret når de konvensjonelle politiske arenaene fylles av diskriminerende retorikk og ekskluderende politikk.

Selv i etablerte demokratier som Norge ser man eksempler på hvordan diskriminering og rasisme opererer i det politiske feltet. For eksempel vekket beslutningen fra bystyret i Drammen i februar, om å prioritere flyktninger fra Europa fremfor andre flyktninger, bekymring og diskusjoner om rasisme og diskriminering.

Denne typen hendelser er en del av en bredere global trend: politisk polarisering og økonomisk ulikhet gir næring til populisme.

Kapitalisme og ulikhet

Ytre høyre og autoritære tendenser øker over hele verden, fra Ungarn til Brasil til USA. Under årets GRIP-forelesning vil den anerkjente sosiologen, Walden Bello, undersøke om denne trenden henger sammen med de stadig økende forskjellene mellom rike og fattige.

– Forelesningens fokus vil være på krysningspunktene mellom de mange globale endringsprosessene forårsaket av kapitalisme, og utbredt ulikhet, som er både katalysator og et kjernepunkt for det autoritære ytre høyre, forklarer Don Kalb, akademisk direktør ved Globalt forskningsprogram om ulikhet (GRIP), og vert for GRIP-forelesningen.

En global motreaksjon

Walden Bello er en tydelig kritiker av økende ulikhet, og leder tenketanken «Focus on the Global South». I forelesningen vil Bello utforske om fremgangen til den illiberale høyresiden er et globalt fenomen, og om så, er det uunngåelig?

Forelesningen vil utforske en rekke temaer og gi en komparativ analyse av hvordan autoritære prosesser utfolder seg i det globale sør og det globale nord. Bello vil også utforske hvorvidt disse ytre-høyrebevegelsene har utspringet sitt i økonomisk ulikhet og klasseforskjeller.

Åpen for alle 

Walden Bellos forelesning, «The Politics of Inequality and the Rise of the Illiberal Right: A Global Perspective,» går av stabelen onsdag 24. april, kl. 14-16 i Ulrikes aula, og er åpen til alle interesserte.

Dagen etter forelesningen arrangerer GRIP et symposium, der fremtredende forskere innen feltet vil utforske nærmere temaene fra Bellos forelesning og presentere sitt arbeid om fremveksten av ytre høyre i ulike kontekster. Symposiet er en anledning til å ha en bredere diskusjon om hvordan man kan håndtere global ulikhet, og styrke demokratiske institusjoner i en stadig mer polarisert verden.